Spring naar content

Samen verder

Interview met Nina van Gorkum in ‘Samen verder’ van LetsCo.

In ‘Samen verder’ laat het bedrijf LetsCo, met wie Slot Letselschade vaak samenwerkt, belangenbehartigers en verzekeraars samen aan het woord. In de meest recente editie van dit blad staat een dubbelinterview met Nina van Gorkum, letselschadeadvocaat bij Slot Letselschade, en Marja de Jong, werkzaam bij Centramed. Je leest hier meer over het traject met Sander (pseudoniem, de echte naam is bij ons bekend), een cliënt met hersenletsel. Sander werd in het traject begeleid door LetsCo onderwijsdeskundige Geert.

Bronvermelding: https://magazine.verdernaletsel.nl/article/samen-verder/

Kan je iets vertellen over jezelf en het bedrijf waarvoor je werkzaam bent?

Nina van Gorkum

Letselschadeadvocaat – Slot Letselschade

Mijn naam is Nina van Gorkum, ik ben 31 jaar en woon samen met mijn man en dochtertje van (bijna) 2 jaar in Nieuwegein. Ik werk als letselschadeadvocaat bij Slot Letselschade in Zeist. Slot Letselschade zet zich in voor het verhalen van letselschade als mensen een verkeers- of arbeidsongeval is overkomen, of als een medische fout heeft geleid tot letsel en schade.

Marja de Jong

Personenschadespecialist – Centramed

Ik ben Marja de Jong en werk al sinds het afronden van mijn studie (een tijdje geleden alweer) in de aansprakelijkheid- en letselschadebranche. Sinds 2008 werk ik bij Centramed. Centramed heeft veel ziekenhuizen, GGZ-instellingen en andere zorginstellingen in Nederland verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid. We zijn geen commerciële verzekeraar, maar een onderlinge waarborgmaatschappij opgericht door ziekenhuizen. Dit betekent dat we geen winstoogmerk hebben. Onze verzekerden zijn onze leden en hebben grote medezeggenschap over wat wij doen en hoe wij het doen. Het betekent ook dat wij werken met het geld van onze leden, de ziekenhuizen.

Ik behandel medische aansprakelijkheidsclaims. Als iemand een arts of zorgverlener aansprakelijk stelt voor een fout waarbij hij of zij gezondheidsschade heeft opgelopen, neem ik dit in behandeling. Dit kunnen allerlei soorten kwesties zijn uit alle mogelijke hoeken van de medische behandeling. De gemeenschappelijke deler is dat het vaak om ingrijpende gebeurtenissen gaat die grote impact hebben op het leven van de betrokkene en zijn of haar naaste omgeving. Het brengt emoties met zich mee. Het heeft ook impact op de arts, dat weten mensen vaak niet. Ik voel me bij beiden betrokken.

Wat maakt jouw functie zo mooi?

Nina:
Mijn werk is echt mensenwerk. Vaak weet een cliënt totaal niet wat hem overkomt en waar hij recht op heeft. Je kunt als letselschadeadvocaat dan echt van toegevoegde waarde zijn. Daarbij komt dat letselschadetrajecten soms lang duren. Het komt regelmatig voor dat we meerdere jaren bezig zijn. Daardoor creëer je ook echt een vertrouwensband met je cliënt.

Ook is het werk heel veelzijdig: we leggen huisbezoeken af, we gaan met een arbeids- of letsel-onderwijsdeskundige op pad en zo nodig procederen we bij de rechter. Als je aan het eind van het traject een letselschadeslachtoffer weer op weg hebt geholpen en hij je dankbaar is, dan is dat het mooiste compliment dat ik in mijn werk kan krijgen. Dat maakt het werk zo mooi: je wordt er erg blij van als je het verschil kan maken voor mensen die aanvankelijk vaak radeloos zijn.

Marja:
Dat het mensenwerk is. Dat ik vaak kan helpen oplossingen te bieden, waardoor er meer perspectief komt. Het is afwisselend, geen enkele zaak en geen enkele betrokkene is hetzelfde. Ook is het beoordelen van de aansprakelijkheidsvraag is medisch-technisch vaak complex en daardoor interessant.

Als een ziekenhuis aansprakelijk is, gaan het vaak om meer dan alleen schadevergoeding. We proberen waar nodig en mogelijk ook te zorgen dat er begeleiding komt. Als iemand door het letsel bijvoorbeeld zijn of haar eigen werk niet meer kan doen, maar nog wel mogelijkheden heeft om ander werk te doen, dan kan een arbeidsdeskundige helpen. Of als iemand in het dagelijks leven of in de huishouding beperkt wordt en hulpmiddelen nodig heeft, kan een ergotherapeut hulpmiddelen of voorzieningen regelen. Of als een scholier of student vertraging oploopt bij zijn of haar opleiding of andere problemen heeft op school, bij de studie of bij de stage, kan bijvoorbeeld een letsel-onderwijsdeskundige van LetsCo hulp bieden.

Wat was je eerste kennismaking met de dienstverlening van een letsel-onderwijsdeskundige?

Nina:
Het gaat in deze samenwerking over de casus van Sander. Hij heeft door een medische fout bij zijn geboorte zuurstoftekort gehad en hersenletsel opgelopen. Hierdoor heeft hij een gedeeltelijke verlamming aan zijn linkerarm en -been, en heeft hij cognitieve problemen. Inmiddels is hij jongvolwassen en volop aan het studeren en werken in de agrarische sector. Niet de makkelijkste sector als je fysiek en cognitief letsel hebt.

Vanuit de letselschadezaak was al een arbeidsdeskundige ingeschakeld, maar beide partijen merkten dat die de expertise miste om de jongen in kwestie daadwerkelijk door de opleiding heen te loodsen. De expertise van de arbeidsdeskundige lag meer op het vervolgtraject: het vinden van passend werk. Maar zo ver waren we nog niet.

Marja:
Dat was in een zaak van een vrolijke enthousiaste jongen van op dat moment 19 jaar, Sander, die bij de geboorte een herseninfarct heeft gehad en daarbij hersenschade heeft opgelopen. Hij heeft hierdoor milde verstandelijke beperkingen en een gedeeltelijke verlamming van de rechterarm en het rechterbeen. Hij had een mbo-opleiding veehouderij op niveau 2 afgerond en wilde deze opleiding op mbo-niveau 3 vervolgen. Door de beperking aan zijn arm had hij echter moeite bij de uitvoering van sommige taken. Dit leverde een probleem op school op en bij een van de stageadressen. Bovendien leken niet alle docenten ervan overtuigd dat hij de opleiding zou kunnen halen. Sander had iemand nodig die hem niet alleen bijstond in de gesprekken hierover met school, maar ook verder vooruitkeek en bijvoorbeeld met hem nadacht over de toekomstmogelijkheden vanwege de keuze voor een fysiek zwaar beroep.

Waarom was deze gezamenlijke casus voor jullie passend om een letsel-onderwijsdeskundige in te schakelen?

Nina:
Een collega van mij had van LetsCo gehoord en attendeerde ons team op de toegevoegde waarde van dergelijke letsel-onderwijsdeskundigen. Ik moest meteen aan deze zaak denken en heb Geert Schimmel van LetsCo gebeld om uit te zoeken of hij en zijn team Sander konden helpen. Ik werd direct enthousiast van zijn plan van aanpak en heb toen aan Marja de Jong voorgesteld om over te stappen op LetsCo. Daar kon zij zich goed in vinden, en zo geschiedde.

Marja:
We hadden in deze zaak al ervaring opgedaan met begeleiding, maar we merkten dat we specifiekere begeleiding zochten voor een jongere bij zijn school maar ook zijn loopbaan. Een collega van Nina had goede ervaring met een letsel-onderwijsdeskundige van LetsCo: Geert. Nina heeft vervolgens een oriënterend gesprek gehad, waaruit bleek dat de aanpak van LetsCo goed aansloot op wat we zochten. Iedereen wilde het graag proberen. De beslissing was dus makkelijk gemaakt.

Wat zijn de resultaten tot dusver en hoe kijk je daar tegenaan?

Nina:
Geert gaat mee naar gesprekken op school, ondersteunt bij het vinden van stageplekken en constateert mogelijke obstakels bijtijds. Zo kon er bijvoorbeeld bijles worden geregeld en werd een passende oplossing gevonden voor twee rekenkundige vakken die voor Sander echt lastig bleken.

En met goede gevolgen, want Sander heeft zijn eerste opleiding (niveau 3) inmiddels met positief resultaat afgerond. Momenteel werkt hij op een agrarisch bedrijf en vooralsnog is het de planning om na een jaar werken de vervolgopleiding met een groter zorg- en managingsaspect te volgen. Het is zijn wens om later kinderen/jongvolwassen uit een specifieke zorggroep te helpen bij het opdoen van agrarische vaardigheden.

Zijn ouders en hij zijn erg blij met de begeleiding vanuit LetsCo. Wat ik teruggekoppeld krijg, is dat Geert het contact vrijwel volledig met Sander zelf onderhoudt. De ouders worden wel op de hoogte gehouden natuurlijk, maar door Sander zelf het voortouw te laten nemen wordt niet alleen verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd, maar vooral ook een heel positief gevoel van eigenwaarde.

Marja:
De letsel-onderwijsdeskundige is net zo energiek, vrolijk en enthousiast als Sander en er is een goede klik. De contacten met Sander en zijn ouders is goed, de contacten met school zijn verbeterd alsmede zijn cijfers, voor elk obstakels is een oplossing gevonden en de jongen heeft zijn mbo-opleiding niveau 3 met succes afgerond. Een deel van het succes zit in het feit dat Geert niet alleen insprong als een probleem zich aandiende, maar ook actief bleef op de momenten dat alles goed liep. Er werd veel gebeld en ging langs als het nodig was, maar ook als hij toevallig in de buurt was. Hij hield steeds scherp in de gaten hoe het ging, wat er nog aankwam en wat er nodig was. Hij pakte alles tijdig aan.

Hoewel Sander zijn opleiding heeft gehaald en een baan heeft op een boerderij waar hij het erg naar zijn zin heeft, blijft Geert ook nu nog actief. Het is namelijk de vraag of de baan die hij nu heeft gelet op zijn beperkingen toekomstbestendig is. Als Sander aanvullende mbo-modules voor “werkbegeleider vakbekwaam medewerker veehouderij” zou doen, kan hij meer de werkbegeleidingskant op, wat minder zwaar is. Hij kan dan bovendien bij zorgboerderijen aan het werk, iets dat hem ook goed ligt.

Ik ben dus positief en optimistisch. Ik hoop dat Sander op enig moment kiest voor de aanvullende opleiding. Hij heeft zijn hele arbeidzame leven nog voor zich en een toekomstbestendige situatie is daarom belangrijk.

Wat is je grootste wens voor de client in deze casus?

Nina:
Dat hij ondanks, of juist dankzij zijn beperking zo enthousiast en volhardend blijft werken om zijn wens te bereiken: andere kinderen/jongvolwassen uit een specifieke zorggroep de hulp en begeleiding bieden die ze verdienen.

Dit is ook vanuit het letselschade-perspectief van Slot Letselschade de juiste weg. Natuurlijk willen wij dat hij de schade die hij lijdt vergoed krijgt. Maar niets is mooier dan dat hij weer deel kan nemen aan de maatschappij, in plaats van levenslang aan de kant te moeten blijven staan. Daardoor wordt de schade gelukkig ook beperkt. Levensgeluk en meedoen is veel mooier dan aan de kant blijven staan, ook als je dan misschien meer schade vergoed krijgt. Daarom spreekt de aanpak van LetsCo ons ook zo aan. We zijn goed op weg, dus ik verwacht dat het hem ook gaat lukken om zijn wensen waar te maken.

Marja:
Dat hij altijd zo energiek, enthousiast en vrolijk blijft als ik hem heb leren kennen, dat hij is de rest van zijn leven het werk kan blijven doen waarvoor hij zo veel passie heeft en dat hij zijn leven net zo kan leven als zijn vrienden. Oh, dat zijn drie wensen in plaats van een!