Spring naar content

Aanrijding met een tram; wat nu?

Aanrijding met een tram; wat nu?

Voetgangers en fietsers worden in het verkeer gezien als zwakke verkeersdeelnemers en dat is niet zonder reden. Met een gemotoriseerd voertuig kun je immers veel meer schade aanrichten dan met een fiets of lopend. De wetgever heeft daar ook rekening mee gehouden door de zwakke verkeersdeelnemers te beschermen ten opzichte van de gemotoriseerde voertuigen. Deze bescherming staat vermeld in artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW) en houdt in dat de houder van een gemotoriseerd voertuig steeds minstens 50% van de schade van de zwakke verkeersdeelnemer dient te vergoeden, tenzij er sprake is van overmacht. 

Een logische gedachte zou zijn dat een tram ook onder het begrip gemotoriseerd voertuig valt, maar dat is niet zo. In artikel 1 WVW wordt een tram uitgesloten, omdat een tram zich voortbeweegt over spoorstaven. 

Tram geen gemotoriseerd voertuig; maakt dat uit?

Het antwoord is nee. In de rechtspraak wordt een tram gelijkgetrokken met een gemotoriseerd voertuig. Dat betekent dat een trambestuurder -net zoals een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig- rekening moet houden met mogelijke fouten van zwakke verkeersdeelnemers, tenzij deze fouten zo onwaarschijnlijk zijn dat de trambestuurder daarmee geen rekening hoefde te houden. 

Iemand die letselschade oploopt door een aanrijding met een tram heeft dus ook recht op vergoeding van tenminste 50% van zijn/haar schade, tenzij er sprake is van overmacht.  

Voorrangsregels van een tram

Om een ongeval met een tram te voorkomen is het goed om te weten dat een tram eigen voorrangsregels heeft. Deze staan beschreven in artikel 15 en 18 RVV 1990. Hieronder een samenvatting: 

  • Trams hebben voorrang op alle verkeersdeelnemers op een gelijkwaardig kruispunt, dus tenzij u op een voorrangsweg rijdt dient u voorrang te verlenen aan een tram; 
  • Voor een tram geldt niet de verkeersregel dat rechtdoor gaand verkeer op dezelfde weg voor gaat. Dat betekent dat een naar links afslaande tram voorrang heeft. 

Wat te doen indien je betrokken bent bij een tramongeval?

Het is belangrijk om bewijs te verzamelen. Meld het ongeval aan de conducteur van de tram en schrijf zoveel mogelijk gegevens op. Denk daarbij aan nummer van de tram, locatie, tijdstip en namen van getuigen. 

Belangenbehartiger inschakelen 

Ben jij betrokken bij een tramongeval of een ander verkeersongeval, of ken jij iemand die dit is overkomen, en wil jij weten of de schade verhaald kan worden? Neem dan contact op met Slot Letselschade via 030 – 69 80 690 voor een vrijblijvend advies. Ook is het mogelijk om contact op te nemen via de claimwijzer op onze website of via de app.