Spring naar content

Advocaat kiezen als je een rechtsbijstandsverzekering hebt?

Wanneer kun je zelf je advocaat kiezen als je een rechtsbijstandsverzekering hebt?

Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft een rechtsbijstandsverzekering. Zij hopen als er een juridisch geschil ontstaat op goede rechtshulp. Normaal gesproken heb je als verzekerde bij een geschil recht op hulp door een jurist die in dienst is van die rechtsbijstandsverzekeraar. Meestal een jurist, heel soms een advocaat, maar altijd wel in dienst van die verzekeraar. Dus niet op een advocaat die je zelf kiest. Dat hoeft geen probleem te zijn als het geschil redelijk eenvoudig is. Maar als sprake is van een ingewikkeld geschil, of als er grote belangen op het spel staan, dan hebben mensen vaak liever hulp van een echt onafhankelijke advocaat. Liefst één die gespecialiseerd is en voldoende tijd heeft om hun zaak goed te behartigen. Dit noemen we de vrije advocaatkeuze.

Verzekerden hebben op grond van Europese regels onder bepaalde omstandigheden recht op de vrije advocaatkeuze. Het is voor een rechtsbijstandsverzekeraar goedkoper om de zaak te laten behartigen door een eigen jurist. Uitbesteden aan een onafhankelijke advocaat is duurder. Daarom proberen ze verzekerden af te houden van deze keuze.

Maar de verzekerden hebben de wind mee, want het Europees Hof, dat gaat over de uitleg van Europese regels, heeft in de afgelopen jaren duidelijk gemaakt dat het recht op vrije advocaatkeuze heel ruim moet worden uitgelegd. Met andere woorden: verzekerden hebben er vaker recht op dan verzekeraars lief is. 

Inmiddels staat vast dat verzekerden een eigen advocaat mogen kiezen als sprake is van een procedure, of een procedure dreigt. Daarom is het interessant dat recent dit toch weer onderwerp was van een procedure bij de rechtbank Den Haag. Het ging daarin om het volgende. Een werknemer dreigde ontslagen te worden, de werkgever was een ontslagprocedure bij het UWV gestart, maar de jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar bleef stilzitten. Ten einde raad stapte de werknemer naar een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat die hem wel direct hielp. De advocaat wist zelfs te voorkomen dat de procedure werd doorgezet, door alsnog een goede schikking te bereiken met de werkgever. Werknemer blij, advocaat tevreden, maar de rechtsbijstandsverzekeraar niet. Die wilde de kosten van de advocaat niet betalen. Omdat zonneklaar is dat onder deze omstandigheden de werknemer het recht had om een eigen advocaat te zoeken, was de rechtbank snel klaar met het verweer van de verzekeraar. Die moest alsnog de kosten van de advocaat betalen. 

Maar de advocaat betoogde ook dat de vrije advocaatkeuze niet alleen bestaat bij een (dreigende) procedure, maar in alle zaken waarin een geschil speelt dat zou kunnen leiden tot een procedure. Dan hebben we het over heel veel geschillen, bijvoorbeeld alle letselschadezaken, want iedere letselschadezaak kan leiden tot een procedure. De rechter liet zich niet uit over dit standpunt, omdat sprake was van een procedure en dat al leidde tot het recht op de vrije advocaatkeuze. 

Maar was het standpunt van de advocaat kansloos? Dat lijkt misschien zo, omdat er dan in wel heel veel zaken recht zou bestaan op de vrije advocaatkeuze, wat de verzekeraars erg veel geld zou kosten. Toch lijkt dit standpunt in lijn met de laatste uitspraak van het Europees Hof. Het Hof wees erop dat als een zaak door een akkoord wordt beëindigd, er in beginsel geen mogelijkheid is om dat akkoord nog van tafel te krijgen. In een procedure kun je in hoger beroep, maar als je een akkoord vastlegt in een overeenkomst, dan ben je daaraan gebonden. Het Hof zegt dat onder die omstandigheden de rol van de advocaat zelfs belangrijker lijkt te zijn dan bij een procedure. 

Samenvattend: de rechter heeft bepaald dat het recht op vrije advocaatkeuze bestaat als sprake is van een procedure, of als sprake is van een dreigende procedure. In dat geval heeft een verzekerde dus recht om op kosten van de rechtsbijstandsverzekering een eigen advocaat te kiezen. 

De vraag of er ook recht bestaat op vrije advocaatkeuze bij een geschil waarbij nog geen sprake is van een zelfs maar dreigende procedure, maar het geschil wel tot een procedure zou kunnen leiden, is door de Nederlandse rechter nog niet echt goed beantwoord. Gelet op de uitspraken van het Europese Hof lijkt het die kant wel op te gaan. Uiteraard houden we jou op de hoogte wanneer hierover meer bekend is. 

Meer informatie over onze rechtsbijstand

De gespecialiseerde advocaten van Slot Letselschade beschikken over de juiste deskundigheid en ervaring om te beoordelen of je bij letselschade recht hebt op schadevergoeding. Als je daar recht op hebt stellen ze (in overleg met jou) de schade voor je vast en verhalen deze op de aansprakelijke verzekeraar.

Wil je gebruik maken van onze dienstverlening of heb je andere vragen? Vul dan gratis de Claimwijzer in op www.slotletselschade.nl. Ook kun je ons per e-mail bereiken via info@slotletselschade.nl en telefonisch op nummer 030-6980690. Of download de Slot Letselschade App via de App Store.