Spring naar content

Belangenbehartiger inschakelen bij letselschade?

Onderzoek: wel of niet een belangenbehartiger inschakelen bij letselschade?

Het zal waarschijnlijk weinig verbazing wekken dat wij als belangenbehartigers (in vrijwel alle gevallen) “wel” antwoorden op deze vraag maar nu is er ook wetenschappelijke onderbouwing hiervoor.

Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam is onderzoek gedaan naar de vraag of het verschil maakt om een letselschadezaak rechtstreeks met de verzekeraar van de aansprakelijke partij af te wikkelen of met hulp van een belangenbehartiger. De conclusie is duidelijk: in de zaken mét een belangenbehartiger werden hogere schadevergoedingen betaald dan in de zaken zonder belangenbehartiger. Sterker nog: uit het uitgebreide dataonderzoek bij 24 Nederlandse verzekeraars bleek dat de vergoedingen minstens 2x zo hoog zijn in zaken mét een belangenbehartiger.

In het onderzoek is gekeken naar verschillende soorten letselschadezaken en zijn 3 categorieën aangebracht:

  1. breuken;
  2. whiplash/nekklachten;
  3. kneuzingen/schaafwonden.

Ook is er onderscheid gemaakt in de verwachte hersteltijd. Ook daar werden 3 categorieën aangebracht:

  1. < 1 jaar;
  2. >1 jaar waarbij volledig herstel verwacht wordt;
  3. >1 jaar waarbij sprake is van blijvend letsel.

Opvallend is dat het grootste verschil gevonden werd in de 2c zaken, dus de zaken met blijvende nekklachten. Daar ontvingen de slachtoffers gemiddeld een 4,5 keer hogere schadevergoeding dan de slachtoffers zonder belangenbehartiger.

Wat óók opvallend is, is dat uit datzelfde onderzoek is gebleken dat maar liefst 38% van alle letselschadezaken nog steeds wordt afgewikkeld zonder belangenbehartiger.

Op grond van dit onderzoek ligt de conclusie voor de hand dat inschakeling van een belangenbehartiger loont. Weliswaar draait het in een letselschadezaak zeker niet alleen om de hoogte van de schadevergoeding en zijn ook andere aspecten (bijv. de voortgang/duur van de zaak en de ondersteuning/hulp op het gebied van werk, wonen, hobby’s etc.) van belang, de hoogte van de schadevergoeding ter compensatie van het ontstane leed is natuurlijk vaak wel één van de belangrijkste criteria.

 

Rapport “Doe het zelf? Ervaringen met de afwikkeling van letselschade met en zonder belangenbehartiger”.