Spring naar content

De gebeten medewerker

In deze casus gaat het over een medewerker die werkt in een instelling voor moeilijk opvoedbare jongeren. Op 30 juli 2019 wordt één van de jongeren naar zijn kamer gestuurd. Omdat de jongen boos is en er een deur moet worden geopend boven aan de trap, wordt er eerst met hem gesproken. Hij lijkt kalmer, maar tegen de tijd dat de medewerker alsnog de deur bovenaan de trap wil openen met de sleutel, krijgt de jongen een woede-uitbarsting. Het komt tot een handgemeen en de medewerker kan de jongen, doordat hij op een moeilijke plek staat, niet goed vastpakken en wordt door hem in zijn borst gebeten. 

De zorgmedewerker loopt letsel op doordat de jongen in de borstspier bijt en hierdoor de borstspier is losgescheurd. Er volgt een operatie en een revalidatieperiode. De medewerker lijdt schade en stelt zijn werkgever aansprakelijk. Verzekeraar Centramed pakt de zaak op maar blijft de aansprakelijkheid jarenlang afwijzen. Dit ondanks een groot aantal verklaringen van andere medewerkers over de gevaarlijke situatie én zelfs verklaringen over eerdere incidenten op diezelfde plek. Er is ook door de andere medewerkers verklaard dat vaker is gevraagd om het slot van deze deur boven aan een trap te verwijderen. Omdat jongeren daar moeten wachten totdat de deur geopend is kan dit (zoals meermaals gebleken is) leiden tot meer irritaties en uitbarstingen. 

De zorgmedewerker komt bij ons kantoor terecht en op advies van onze advocaat Ineke Roelandschap wordt de werkgever gedagvaard. De Rechtbank Gelderland heeft op 22 februari jl. bepaald dat de werkgever inderdaad aansprakelijk is voor het opgelopen letsel bij de zorgmedewerker omdat de werkplek inderdaad niet veilig was. Een werkgever moet voldoen aan hoge veiligheidseisen om zowel de werkplek als het werk zelf zo veilig mogelijk te maken. Dit is de zorgplicht van een werkgever. Dit geldt zeker voor een zorginstelling, waar er sprake kan zijn van gevaarzettende situaties door de patiënten die daar opgenomen zijn. Wanneer een werkgever onvoldoende aan zijn zorgplicht voldoet, dan is hij aansprakelijk voor de gevolgen die dit veroorzaakt.

Helaas eindigt de zaak nu nog niet voor cliënt. Nu de aansprakelijkheid is vastgesteld moet de omvang van de schade nog worden vastgesteld. Cliënt heeft bovendien nog altijd last van de gevolgen van de beet en de medische gevolgen moeten ook nog worden vastgesteld. Slot Letselschade zal de zorgmedewerker hierin verder bijstaan en ervoor zorgen dat de zaak zo spoedig mogelijk kan worden afgewikkeld.

Is jou ook een ongeval tijdens werktijd overkomen of ken jij iemand die een ongeval tijdens werktijd heeft gehad? Neem contact op met Slot Letselschade op nummer 030 – 698 06 90 voor een vrijblijvend advies.