Spring naar content

De Schuldloze derde regeling

De Schuldloze derde regeling

Het kan voorkomen dat iemand, die geen bestuurder is van een auto, maar slechts inzittende is, betrokken raakt bij een ongeval. Wanneer je als inzittende schade oploopt hoop je natuurlijk dat je deze schade kunt verhalen. De zoektocht naar een partij kan soms langere tijd in beslag nemen, wat niet wenselijk is.

Het Verbond van Verzekeraars heeft voor dergelijke gevallen een oplossing geboden: de schuldloze derde regeling. Deze regeling houdt in dat een schuldloze derde, bij onduidelijkheid over de aansprakelijkheid, iedere betrokken verzekeraar kan aanspreken. De verzekeraar die als eerst aangesproken wordt, dient op te treden als regelend verzekeraar (dit is de verzekeraar die het aanspreekpunt is) en de schade te vergoeden.

Schuldloze 

Een schuldloze derde is een persoon die schade lijdt bij een ongeval, waarbij nog 2 of meer partijen betrokken zijn (bijvoorbeeld de bestuurders van de 2 auto’s). Daarbij moet aannemelijk zijn dat de schuldloze derde aan het ontstaan van het schadegeval geen schuld treft en/of dat het schadegeval hem niet valt toe te rekenen. Eén van de andere partijen die betrokken zijn bij het ongeval moet wel schuld hebben aan het ongeval en/of het ontstaan hiervan moet hem toe te rekenen zijn.

Daarnaast bestaat er ook zoiets als een schuldloze in- of opzittende. Ook deze schuldloze in- of opzittende valt onder de schuldloze derde regeling. Een schuldloze in- of opzittende is iemand die in of op een voertuig zit (welk voertuig WAM-verzekerd kan zijn) en die geen bestuurder is. Ook voor de schuldloze in- of opzittende geldt dat deze aan het ontstaan van het schadegeval geen schuld treft en/of dat het schadegeval hem niet valt toe te rekenen.

Doel schuldloze derde regeling

Het doel van de schuldloze derde regeling is duidelijk: het biedt een oplossing voor de situatie, waarin de schuldloze derde, onnodige vertraging ondervindt in de afhandeling  van de schade, doordat verzekeraars van mening verschillen over de mate van schuld van diens verzekerden. De schuldloze derde regeling voorkomt dus dat een schuldloze derde de dupe wordt van een langlopende discussie tussen verzekeraars. 

Voorbeelden van situaties waarin een schuldloze derde bestaat:

  • Als passagier achterop de motor;
  • Als bijrijder in een auto;
  • Als inzittende van het openbaar vervoer, zoals trein of (touring)bus (al kun je hiervoor ook werken met de aansprakelijkheidsgrond voor de vervoerder zelf conform artikel 8:105 BW);
  • Als slachtoffer van verschillende, elkaar opvolgende ongevallen, waarbij onduidelijk is welk ongeval het letsel heeft veroorzaakt;
  • Als automobilist die betrokken is geraakt bij een kettingbotsing.

Er zijn nog meer situaties te bedenken waarbij de schuldloze derde regeling van toepassing is. Mocht je twijfels hebben en je wilt jouw schade verhalen, neem dan contact op met Slot Letselschade via nummer 030 – 69 80 690 voor een vrijblijvend advies.