Spring naar content

De zelfrijdende auto en verkeersongelukken

Het afgelopen jaar is het aantal verkeersongelukken opnieuw flink gestegen. Er is sprake van een stijging van maar liefst 27% ten opzichte van vier jaar geleden. Dit wordt  vooral veroorzaakt door het gebruik van smartphones achter het stuur. Appongeluk is zelfs gekozen tot woord van het jaar in 2017. Technische ontwikkelingen dringen steeds verder door in ons leven, maar hebben dus soms onverwachte schaduwkanten. Naar verwachting rijden we over een paar jaar allemaal in een zelfrijdende auto. Welke invloed zal deze technische revolutie hebben op de veiligheid in het verkeer en het aantal verkeersongevallen?

In de afgelopen tientallen jaren daalde het aantal verkeersongelukken. Dit kwam bijvoorbeeld doordat auto’s veiliger werden en door de aanleg van rotondes. De bestuurder bleef echter de zwakke schakel. Van alle ongevallen wordt nog altijd zo’n 90% veroorzaakt door de bestuurder. Dat blijkt bij de recente stijging eens te meer, want die is volledig te wijten aan de mens. We laten ons zelfs achter het stuur massaal afleiden door Whats-app berichten en ander gadgets op de mobiele telefoon. Dat dit levensgevaarlijk is weet iedereen. Maar toch kunnen we het niet laten om op de telefoon te kijken in plaats van op de weg te letten. Kan de zelfrijdende auto het verkeer veiliger maken?

De zelfrijdende auto kan beter autorijden dan wij zelf

Het is voor heel wat bestuurders misschien een bittere waarheid dat mensen helemaal niet zo goed zijn in autorijden. Als iedereen in een zelfrijdende auto rijdt, dan kan het aantal ongevallen met ruim 80% omlaag. Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek. Nu de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s vaart krijgt, zal de huidige stijging van het aantal verkeersongelukken tijdelijk blijken te zijn, zo is de verwachting.

Een toekomst zonder verkeersongevallen?

Fabrikanten als Tesla en Volvo werken hard aan een toekomst waarin hun auto’s nooit meer een verkeersongeval veroorzaken. Volvo heeft als missie dat in 2020 niemand in een nieuwe Volvo om het leven komt of ernstig gewond raakt. Dat is al over twee jaar!

Als de mens zelf het grootste gevaar op de weg is, dan is duidelijk waar de oplossing moet worden gezocht. De mens moet achter het stuur vandaan. Volvo werkt al met een actief veiligheidssysteem dat een auto uit gevaarlijke situaties kan redden met autonome uitwijkmanoeuvres. De bestuurder komt er niet meer aan te pas als het echt spannend wordt.

Het is een tussenstap naar de zelfrijdende auto, een computer op wielen. Het zal nog wel even duren voor we allemaal van een zelfrijdende auto gebruik kunnen maken. Eerder voorspellingen over de zelfrijdende auto waren wat aan de optimistische kant. Voor het zover is, zullen we op de weg een mix hebben van auto’s die min of meer zelfrijdend zijn en auto’s die nog volledig door een mens bestuurd worden. Misschien is die overgangsperiode wel het gevaarlijkst, want onduidelijk is nog hoe mens en machine (computer) op elkaar zullen reageren.

Wetgeving staat nog in de weg aan een auto zonder menselijke bestuurder

Landen stemmen hun wetten met elkaar af in verdragen. In het Verdrag inzake het wegverkeer uit 1968 en onze Wegenverkeerswet uit 1994 staat dat elk voertuig een menselijke bestuurder moet hebben en deze steeds de controle over dat voertuig moet hebben. Maar een zelfrijdende auto heeft geen menselijke bestuurder. Daar dachten ze in 1968 en zelfs in 1994 helemaal nog niet aan. Het voorstel is nu om deze eis voor een zelfrijdende auto te laten vervallen.

In Amerika en Europa wordt inmiddels al volop getest met de zelfrijdende auto. Met name Tesla en Google zijn al vergevorderd en hebben al miljoenen testkilometers gemaakt. Het zijn dan ook vooral deze bedrijven die aandringen op aanpassing van de wetgeving waardoor de zelfrijdende auto ook ‘in het echt’ kan gaan rijden.

Geen bestuurder, wie is dan aansprakelijk?

Als er straks geen mens meer achter het stuur zit, maar er vindt toch een ongeval plaats, wie is er dan aansprakelijk? Het zal dan waarschijnlijk zal gaan om een fout in de software van de auto. Dan ligt het voor de hand om de fabrikant van de auto aansprakelijk te houden. Dat zou in feite het einde betekenen van de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM), waarbij de bestuurder van het voertuig aansprakelijk is. En waarom zou je je als eigenaar nog verzekeren, als je terecht kunt bij de fabrikant als er iets misgaat?

Disruptie van de verzekeringsmarkt

Dit zou voor de verzekeringswereld ook een enorme omslag betekenen. Want als fabrikanten aansprakelijk zijn, zullen ze het kleine risico op een ongeval misschien wel zelf gaan dragen. Als de fabrikanten zich al verzekeren, dan zal de verzekeraar te maken krijgen met een machtige fabrikant als cliënt. De verhouding zal dan heel anders zal liggen dan met de consumenten die zich nu allemaal individueel verzekeren. De vraag of we over 20 jaar van een zelfrijdende auto gebruik maken is zeker met ja te beantwoorden. Of er dan ook nog autoverzekeraars zullen bestaan is veel minder zeker.

Nederland

De voorspelling is dat Nederland tot de eerste landen zal behoren waar de volledig autonome auto de weg op mag. De eerste test heeft in januari 2016 al plaatsgevonden op de campus van de Universiteit Wageningen, met de zogeheten WEpod. Een wagentje zonder pedalen of stuur maar voorlopig nog met een ‘steward’ aan boord om in geval van nood in te grijpen.

Om het rijden in Nederland met een autonome auto ook in de praktijk mogelijk te maken, zal eerst de regelgeving veranderd moeten worden. In Nederland mag er op de openbare weg nog niet gereden worden met een volledig autonome auto. Maar Nederland wil internationaal voorop lopen in aanpassing van regels over zelfrijdende voertuigen. Volgens de regering is het tijdperk van de zelfrijdende auto aangebroken. De nieuwe ontwikkelingen zijn volgens haar goed voor het milieu, de doorstroming en de veiligheid in het verkeer.

De toekomst

Op dit moment loopt de techniek voor op de wetgeving. Dat is van alle tijden, maar zeker van deze tijd. Technische ontwikkelingen buitelen over elkaar heen en de wetgever heeft moeite het allemaal bij te houden. Dat is begrijpelijk, want de wetgever dient het algemeen belang in de gaten te houden. Dat belang botst soms met het belang van de bedrijven die de nieuwe technieken bedenken.

Er zal dus ook op wetgevingsgebied nog veel moeten veranderen voor de autonome auto de weg op kan. En als dat dan gebeurt zal helder moeten zijn wie er aansprakelijk is als er onverhoopt toch een ongeluk plaatsvindt.

In de tussenliggende jaren zullen er helaas nog veel ongevallen plaatsvinden.  Nu ook steeds meer fietsers betrokken raken bij ongevallen, zal ook de zelfrijdende auto geen einde kunnen maken aan alle verkeersongelukken.

Met Slot Letselschade komt u verder

Slot Letselschade zal de verkeersslachtoffers blijven bijstaan. U kunt op ons blijven rekenen als het onverhoopt toch misgaat. Onze  advocaten en juristen hebben jarenlange ervaring, weten wanneer wie aansprakelijk is en welke stappen moeten worden gezet om uw schade te claimen. Wij nemen uw zorgen dus uit handen, zodat u zich kunt concentreren op uw herstel.

Als u via onze Claimwijzer doorgeeft wat u is overkomen, nemen onze specialisten binnen 24 uur contact met u op. Uiteraard kunt u ook gewoon bellen op 030-6980690 of mailen aan info@slotletselschade.nl.

Een eerste gesprek en inschatting van aansprakelijkheid is gratis en vrijblijvend. In veel gevallen kunnen onze specialisten zelfs geheel kosteloos voor u aan de slag: na erkenning van aansprakelijkheid vormen de kosten van onze werkzaamheden onderdeel van uw schade.