Spring naar content

Letselschade van een zzp’er, hoe zit dat?

Op 16 augustus jl. berichtte de Telegraaf dat de vraag naar zelfstandigen/zzp’ers in de bouw erg toeneemt. Vooral in de bouw gebeuren er vaak ongevallen. Hoe zit het als je als zzp’er letsel oploopt en (tijdelijk) niet meer kunt werken? Draai je op voor je eigen kosten en verlies van inkomen of kun je je schade verhalen?

Voor een werknemer is het duidelijk: de werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting. Als een werknemer door ziekte of letsel dus (tijdelijk) niet kan worden dan wordt het salaris (meestal volledig) doorbetaald. Als een werknemer ziek is geworden door het werk of een ongeval heeft opgelopen tijdens het werk bestaat bovendien de mogelijkheid om de werkgever aansprakelijk te stellen. Als werknemer word je namelijk door de wet beschermd, de werkgever heeft een verstrekkende zorgplicht voor mensen in loondienst. Als duidelijk is dat een werknemer letsel heeft opgelopen tijdens zijn/haar werk dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk. De werkgever kan alleen aan aansprakelijkheid ontkomen als hij/zij kan aantonen aan zijn zorgplicht als werkgever te hebben voldaan. Dit bewijs is niet makkelijk te leveren door een werkgever.

Een zzp’er heeft natuurlijk geen werkgever, staat hij/zij dan met lege handen? Het antwoord is veelal nee. In de wet is bepaald dat niet alleen mensen die in loondienst werken beschermd worden maar ook anderen, zoals zzp’ers. Ook de zelfstandige die letselschade oploopt tijdens het werk kan dus zijn/haar schade verhalen. Uiteraard niet op een werkgever want die heeft de zelfstandige niet, maar wel op de opdrachtgever die dus voor wat betreft de zorgplicht grotendeels gelijkgesteld wordt aan een werkgever.

Bovenstaande neemt niet weg dat het voor zzp’ers verstandig kan zijn een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekeringen zijn weliswaar duur maar keren in beginsel (deels) uit bij arbeidsongeschiktheid zodat het inkomen van de zzp’er niet (geheel) wegvalt. Ook als er aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsverzekering gemaakt kan worden is het zinvol te onderzoeken of een opdrachtgever aansprakelijk gehouden kan worden voor de (extra) schade van de zzp’er.

Heb jij een ongeval gehad in de uitoefening van het werk voor een opdrachtgever, of ken jij iemand die dit is overkomen, en wil jij weten of de schade verhaald kan worden? Neem dan contact op met Slot Letselschade op nummer 030-698 06 90 voor advies.