Spring naar content

Loonschade verhalen voor werkgevers

Als een werknemer letselschade oploopt en daardoor arbeidsongeschikt wordt, dan lijdt ook de werkgever schade. Dit noemen we loonschade. Een werkgever moet bij arbeidsongeschiktheid minimaal 70% van het loon doorbetalen. Vaak is dat zelfs 100%. En dat soms gedurende 2 jaar of langer. Naast deze loonkosten zijn er ook re-integratiekosten die kunnen worden verhaald.

Wanneer kunt u schade verhalen?

Als een werknemer door toedoen van een ander arbeidsongeschikt raakt, dan lijdt de werkgever loonschade. De werknemer kan dan geen werk meer verrichten, maar het loon moet wel doorbetaald worden. De loonschade is verhaalbaar op degene die de arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan de werknemer die arbeidsongeschikt is geraakt bij een verkeersongeval.

Dit noemen we ook wel het regresrecht van de werkgever. Dit recht is gebaseerd op artikel 6.107a BW. Door de loonschade te verhalen bespaart de werkgever veel kosten, niet alleen van doorbetaald loon, maar bijvoorbeeld ook de kosten van re-integratie. Dat is dus ook voor de werknemer gunstig.

Wat kunt u als werkgever verhalen?

 • Het nettoloon: onder het loonbegrip vallen in beginsel ook het vakantiegeld, vaste overwerkvergoedingen en toeslagen in verband met ploegendienst.
 • Re-integratiekosten: re-integratiekosten zijn kosten die u als werkgever maakt (of laat maken) ter bevordering van de terugkeer van de zieke werknemer naar het werk.
  Denk bijvoorbeeld aan de kosten van revalidatie, re-integratie, aanpassingen op het werk, her- of bijscholing etc.
 • Administratiekosten: administratiekosten zijn kosten die u maakt (of laat maken) in verband met administratieve activiteiten die samenhangen met de re-integratie van de zieke werknemer. Zoals de kosten voor het bijhouden van de documentatie over de werknemer, gesprekken met de werknemer of de tijd die u steekt in het schrijven van een plan van aanpak of een re-integratieverslag.

Wat krijgt u niet vergoed?

 • Premie en belasting: de door u betaalde en ingehouden premie en de ingehouden belasting komen niet voor vergoeding in aanmerking. Dit heeft de wetgever zo bepaald.
 • Doorbetaald loon dat al is vergoed: u kunt het doorbetaalde loon dat al door uw ziekengeldverzekeraar is vergoed niet ook nog eens verhalen op de aansprakelijke partij. Maar werkgevers die een ziekengeldverzekering hebben gesloten, hebben vaak een (fors) eigen risico op deze verzekering. Dat eigen risico is wel verhaalbaar. De overige kosten die uw ziekengeldverzekeraar soms niet vergoedt en die hierboven als verhaalbaar zijn genoemd, kunnen uiteraard ook worden verhaald.

Wat doet Slot Letselschade voor u?

Het verhalen van loonschade is werk voor specialisten. Slot Letselschade ondersteunt u bij:

 • het uitzoeken en vaststellen van de aansprakelijkheid
 • het traceren van de aansprakelijke partij (verzekeraar)
 • het aantonen van het medisch causaal verband tussen het ongeval en de arbeidsongeschiktheid van de werknemer
 • het indienen en incasseren van de loonschade

Graag werken we met u en het door u ingeschakelde re-integratiebureau samen. Het doel is een optimale re-integratie van uw werknemer. Daarnaast willen we natuurlijk zoveel mogelijk kosten verhalen.

Meer informatie of een afspraak maken?

Bel naar 030-6980690 of mail naar info@slotletselschade.nl. Wij helpen u graag verder!