Spring naar content

Moet u belasting betalen over de schadevergoeding?

Als slachtoffer van een ongeval ontvangt u een schadevergoeding. Moet u daar belasting over betalen?  

Een schadevergoeding vanwege letselschade wordt door een aansprakelijke verzekeraar altijd netto uitgekeerd. Zo wordt dat ook vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst en belastinggarantie die aan het einde van een letselschadezaak wordt opgesteld. U bent over de schadevergoeding dus normaal gesproken geen inkomstenbelasting verschuldigd. 

De letselschadevergoeding

Een schadevergoeding vanwege letselschade bestaat meestal uit een aantal vaste schadeposten:

  1. Smartengeld. Een compensatie voor pijn, smart en gederfde levensvreugde. Ook wel immateriële schade genoemd. Een vergoeding voor de emotionele schade die u heeft opgelopen.
  2. Kosten materiele schade en voor genezing en herstel. Denk aan beschadigde kleding maar vooral aan behandelingen door een fysiotherapeut of aan medische kosten die worden afgetrokken van uw eigen risico. Of de kosten voor hulpmiddelen die u nu nodig heeft. 
  3. Huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid. Als u altijd huishoudelijke taken verrichtte zoals wassen, schoonmaken, strijken, boodschappen doen en koken en u dit na het ongeval niet meer kunt, krijgt u daarvoor een vergoeding. Dat geldt ook als u eerst klussen in en rond het huis zoals schilderen deed en nu daarvoor een ander moet inschakelen. 
  4. Als u na het ongeval niet meer kunt werken heeft u een verlies aan inkomsten. Formeel wordt het Verlies aan Arbeidsvermogen (VAV) genoemd. 

Toch belasting betalen over de schadevergoeding?

Over de categorieën A t/m C bestaat geen discussie, daarover bent u geen belasting verschuldigd. Maar u moet wel belasting betalen over uw inkomsten. Ook al krijgt u van de verzekeraar dus een netto vergoeding voor de gemiste inkomsten, toch kan de fiscus anders oordelen. 

Belastinggarantie

Omdat de schadevergoeding netto is hoeft u deze niet op te geven als inkomen bij uw aangifte voor de Belastingdienst. Met een belastinggarantie draagt de verzekeraar het risico wanneer de Belastingdienst van oordeel is dat er wel belasting is verschuldigd over (een deel van) de schadevergoeding, bijvoorbeeld het verlies aan inkomsten. De verzekeraar dient dan bezwaar te maken tegen de beslissing van de Belastingdienst. Mocht uiteindelijk de rechter oordelen dat inderdaad belasting is verschuldigd, dan komt dit voor rekening van de verzekeraar. 

De bekende adder onder het gras: rekenrente (rente, inflatie en fiscale component)

Als u de schadevergoeding op uw spaarrekening zet valt het onder uw vermogen en dus in Box 3. Zo is het dus mogelijk dat u alsnog belasting betaalt over uw schadevergoeding. Deze ‘belastingschade’ dient dus te worden meegenomen in de schadevergoeding. Deze wordt ook wel de fiscale component genoemd. 

Aan de ene kant kunt u rendement behalen als u bijvoorbeeld het bedrag van uw schadevergoeding op een deposito-rekening zet of met dit geld gaat beleggen. Aan de andere kant heeft u zoals iedereen te maken met inflatie. De rekenrente is de all-in factor waarin rente, inflatie en fiscale component meegenomen zijn.

Rekenrente: te hoog of te laag?

Hoe om te gaan met deze rekenrente is vandaag de dag onderwerp van discussie. De belangen bij het vaststellen van de rekenrente zijn ook groot: Een te hoge rekenrente kan ertoe leiden dat een slachtoffer dat jaarlijks de begrote jaarschade opneemt en al een aantal jaren vóór de berekende einddatum de vergoeding heeft opgebruikt. Bovendien mag van het slachtoffer niet gevergd worden dat hij (flinke) risico’s neemt bij het beleggen van de ontvangen schadevergoeding om op die manier betaling van zijn jaarschade tot aan de eindleeftijd (toch) te bewerkstelligen.

De toekomst: vaste percentages of werkelijke rente?

Waar nu vooral wordt uitgegaan van een scenario voor de komende 0-5/6-20/ná 20 jaar met vastgelegde rente-percentages (zie onder meer Aanbeveling Rechtspraak LOVCK/LOVCH maart 2022), is er ook een recente Hoge Raad uitspraak van 24 december 2021 (Spaartaks) die in feite aangeeft dat dient te worden uitgegaan van het werkelijk behaalde rendement. En niet zozeer van fictieve percentages. 

Voorbehoud

Wat betekent dit nu voor u als slachtoffer die een omvangrijke schadevergoeding ontvangt? Het is immers onmogelijk om nu voor de toekomst te bepalen wat er zal gebeuren. Zo laat ook de huidige economische situatie en de hoge inflatie wel zien. Ook als je dus uitgaat van fictieve percentages bij het bepalen van de uiteindelijke schadevergoeding, is het verstandig om gezien de huidige ontwikkelingen een voorbehoud op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Zodoende kan te zijner tijd ‘de rekenrente’ (en dus ook de schadevergoeding) op de werkelijke waarde worden geschat. 

Meer informatie over onze kosteloze rechtsbijstand

De gespecialiseerde advocaten van Slot Letselschade beschikken over de juiste deskundigheid en ervaring om te beoordelen of u bij letselschade recht heeft op schadevergoeding. Als u daar recht op heeft stellen ze de schade voor u vast en verhalen deze op de aansprakelijke verzekeraar. De advocaten van Slot Letselschade behandelen uitsluitend letselschadezaken. Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of heeft u andere vragen? Vul dan gratis de Claimwijzer in op www.slotletselschade.nl. Ook kunt u ons per e-mail bereiken via info@slotletselschade.nl.