Spring naar content

Moet u belasting betalen over uw letselschade vergoeding?

Als uw letselschade zaak ten einde loopt, dan ontvangt u als slachtoffer vaak in één keer een groot bedrag aan schadevergoeding. De vraag die vaak wordt gesteld is of het bedrag dan helemaal voor u is, of dat u belasting dient te betalen over uw letselschade vergoeding.

Het korte antwoord is: niet in Box 1, maar misschien wel in Box 3.

Geen belasting verschuldigd in Box 1
De belangrijkste inkomsten die tot belastingheffing in Box 1 kunnen leiden zijn winst uit onderneming, loon, uitkering of pensioen.

De schadevergoeding die u uitgekeerd krijgt bestaat uit meerdere delen:

Smartengeld.
Een vergoeding voor immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd. Smartengeld compenseert het (psychisch) leed dat u ervaren heeft.

Een vergoeding van kosten.
Het gaat hier om kosten die heeft gemaakt als gevolg van het ongeval. U kunt hierbij denken aan een vergoeding voor medische kosten, hulp in de huishouding, kleding en een vergoeding voor juridische bijstand.

Een vergoeding voor verlies van verdienvermogen.
Door het ongeval heeft u wellicht een tijd niet of niet volledig kunnen werken. Misschien kunt u nog steeds niet werken of heeft uw carriere een deuk opgelopen. U heeft daardoor verlies van verdienvermogen. Daaronder valt ook eventuele pensioenschade.

De vergoeding van kosten en het smartengeld zijn geen inkomsten. Het zijn vergoedingen van gemaakte kosten en worden dus niet tot uw inkomen gerekend. Over deze vergoedingen bent u dus geen belasting in Box 1 verschuldigd.

De vergoeding voor verlies van verdienvermogen valt fiscaal gezien wel in Box 1. Maar de schade wordt netto berekend en vergoed. Dit betekent dat u hierover dus geen belasting hoeft te betalen. U hoeft het ook niet op te geven in Box 1.

Belastinggarantie

Wat houdt een belastinggarantie precies in? Een belastinggarantie houdt in dat wanneer uw letselschade uitkering achteraf, geheel of gedeeltelijk, toch door de fiscus wordt belast op grond van Box 1, de aansprakelijke verzekeraar de verschuldigde belasting voor zijn rekening neemt. De aansprakelijke verzekeraar zal dan een bezwaarprocedure voor u voeren om de belastingaanslag aan te vechten en terug te laten draaien. Als u in die procedure in het ongelijk wordt gesteld, dan zal de aansprakelijke verzekeraar de heffing dienen te betalen.

Mocht u achteraf toch een aanslag ontvangen van de fiscus en heeft u geen belastinggarantie, dan is er mogelijk sprake van een beroepsfout welke gemaakt is door uw belangenbehartiger. Uw belangenbehartiger is dan mogelijk aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet opnemen van de belastinggarantie.

Wel belasting verschuldigd in Box 3

In Box 3 wordt het vermogen belast. De meeste mensen betalen geen vermogensbelasting, omdat als ze al vermogen hebben, dit vaak niet hoger is dan de grens van het heffingsvrij vermogen.

Is uw vermogen ook na het ontvangen van de schadevergoeding niet hoger dan het heffingsvrij vermogen? Dan hoeft u geen belasting te betalen in box 3. Is uw vermogen wel hoger? Dan telt alleen het deel erboven mee voor de berekening van de belasting in box 3.

Als het goed is, is bij de afwikkeling van uw zaak een extra bedrag uitgekeerd zodat u deze belasting kunt betalen.

Belastingaangifte: Hoe vult u deze in?

Bij het doen van uw belastingaangifte dient u uw schadevergoeding op te geven in box 3. In box 1 hoeft u dus niets in te vullen. Indien uw vermogen door de letselschade vergoeding boven de vermogensgrens uitkomt, dan wordt u daarvoor belast in Box 3. U dient dan vermogensrendementsheffing te betalen over uw vermogen. Dit hoeft alleen over het bedrag aan vermogen boven de vrijstellingsgrens. Uw belangenbehartiger dient hier rekening mee te houden bij de berekening van uw schade in het kader van de afwikkeling.

Contact

Wilt u meer informatie of advies over het voorgaande, neem dan gratis en vrijblijvend telefonisch contact op via 030-6980690 of vul de Claimwijzer in. Wij zijn u graag van dienst.

Sorry, we konden geen berichten vinden. Probeer andere zoekterm(en).