Spring naar content

Niet fulltime maar parttime

Er bij voorbaat van uitgaan dat een vrouw niet fulltime maar parttime zal gaan werken, mag dat of is dat discriminatie?

Op 3 mei 2022 oordeelde het College voor de Rechten van de Mens hierover in een zaak waarbij een 16-jarige vrouw verlies van arbeidsvermogen voor de toekomst lijdt. Er was een onafhankelijk arbeidsdeskundig expertisebureau ingeschakeld om de arbeidsparticipatie te begroten. Het arbeidsdeskundige expertisebureau ging uit van de verwachting van een 26-urige werkweek voor deze vrouw.

In deze zaak stelt de vrouw dat jegens haar verboden onderscheid op grond van geslacht is gemaakt door op basis van statistische gegevens van het CBS ervan uit te gaan dat zij, omdat zij een vrouw is, zonder ongeval gemiddeld 26 uur per week zou hebben gewerkt. Volgens haar heeft het expertisebureau haar verwachting over haar arbeidsparticipatie zonder ongeval uitsluitend gebaseerd op statistische gegevens van het CBS.

Volgens het expertisebureau is zoveel mogelijk uitgegaan van de concrete situatie van de vrouw, maar waren er weinig tot geen concrete aanknopingspunten omdat de vrouw ten tijde van het ongeval nog slechts 16 jaar oud was. Om die reden is er uiteindelijk voor gekozen om gebruik te maken van betrouwbare statistiek van het CBS over arbeidsparticipatie en met name over het aantal werkuren. Naar de mening van het expertisebureau voldoet deze statistiek aan de eisen van relevantie, kwaliteit en actualiteit.

Wat vindt het College voor de Rechten van de Mens? Het College verwijst allereerst naar uitspraken van haar rechtsvoorganger, de Commissie Gelijke Behandeling. Deze oordeelde dat het gebruik van statistische gegevens bij de vaststelling van arbeidsvermogensschade verboden onderscheid op grond van geslacht oplevert als deze gegevens slechter uitvallen voor slachtoffers van een bepaald geslacht (CGB 30 januari 2004, 2004-37, CGB 1 december 2009, 2009-117 en CGB 19 augustus 2014, 2014-97). Ook verwijst het College naar Europese jurisprudentie waaruit kan worden afgeleid dat door het gebruik van statistische gegevens die differentiëren naar discriminatiegevoelige factoren, zoals in dit geval geslacht, direct onderscheid wordt gemaakt (HvJ EU 1 maart 2011, C-236/09, ECLI:EU:C:2011:100).

Conclusie: door als uitgangspunt te nemen dat het letselschadeslachtoffer zonder ongeval niet meer dan 26 uur per week zou hebben gewerkt heeft het expertisebureau een direct en verboden onderscheid gemaakt, lees: gediscrimineerd. Het expertisebureau heeft haar advies immers gebaseerd op statistische gegevens waarin ten nadele van vrouwen wordt gedifferentieerd naar geslacht. 

Heeft u vragen:
Wij beantwoorden snel en discreet vragen over de aansprakelijkheid na een ongeval. Neem kosteloos en vrijblijvend contact op met onze letselschade advocaten. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30.

U kunt uw letselschade ook bij ons melden via de app of de claimwijzer. Dat is met namen buiten kantooruren handig. Wij nemen dan binnen 24 uur contact op en geven een transparant en gefundeerd advies over de mogelijkheden om schade te claimen.

Sorry, we konden geen berichten vinden. Probeer andere zoekterm(en).