Spring naar content

NIEUWE GOMA

(Gedragscode Openheid Medische incidenten; betere Afwikkeling Medische Incidenten )

De GOMA is in 2010 tot stand gekomen om de praktijk handvatten te geven voor de problematiek in de afhandeling van medische aansprakelijkheidszaken. Medische zaken zijn vaak complexe zaken, waardoor dergelijke handvatten welkom zijn. Vanaf 2010 tot nu zijn er de nodige ontwikkelingen geweest (zoals in elk rechtsgebied) en met ingang van 1 maart 2023 ligt er een nieuwe GOMA, de GOMA 2022 (2023 had meer voor de hand gelegen gezien de datum van inwerkingtreding). 

De Letselschaderaad heeft een persbericht doen uitgaan naar aanleiding van de nieuwe GOMA en daarin valt te lezen:

De GOMA 2022 gaat over het goed omgaan met medische incidenten; een correcte en passende aanpak onmiddellijk na het bekend worden van het incident. Door zoveel mogelijk te streven naar een klimaat van wederzijds vertrouwen, transparantie en samenwerking, wil de GOMA 2022 bewerkstellingen dat op een redelijke, rechtvaardige en voortvarende manier wordt omgegaan met situaties waarin de patiënt wordt geconfronteerd met een medisch incident.

Eén van de doelen van de nieuwe GOMA is om een patiënt die geconfronteerd wordt met een medisch incident te ontlasten. Er komt een zwaardere verantwoordelijkheid op de zorgverlener om de patiënt te informeren en te begeleiden na een medisch incident. De directeur van Centramed (verzekeraar van ziekenhuizen en andere zorginstellingen) vat het in een interview door het Verbond van Verzekeraars als volgt samen:

Het allerbelangrijkste is dat je moet bijdragen aan een patiëntvriendelijk en open klimaat bij de afhandeling van klachten, incidenten en verzoeken om schadevergoeding. Of je nou een verzekeraar, belangenbehartiger of een zorginstelling bent.”

Zoals Coen de Koning in zijn 2de brief aan Aernout Santen schrijft is deelname aan een gedragscode, zoals de GOMA, voor verzekeraars allicht een goede eerste stap maar écht verantwoordelijkheid nemen gaat verder dan dat. Bezien moet worden, zoals zelfs reeds van verzekeraarszijde is opgemerkt, of de medische praktijk in staat zal zijn die zwaardere taken die de GOMA voorschrijft op zich te nemen.

De geïnteresseerde lezer kan hier de volledige tekst van de GOMA 2022 nalezen.