Spring naar content

Nieuwsbrief januari 2024

Beste relatie,

Graag sturen we je hierbij onze nieuwsbrief. Hierin aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Naar een Win-Win in het Deelgeschil?
  • Whiplash voorkomen: juist gebruik van hoofdsteun essentieel
  • Een ambulance, wat nu?

Wij wensen je veel plezier met deze Nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Team Slot Letselschade

 

Naar een Win-Win in het Deelgeschil?

In letselschadezaken treedt soms vertraging op omdat partijen het op een belangrijk punt maar niet eens kunnen worden. Daarom is in 2010 de Deelgeschillen-procedure geïntroduceerd. Dan kan de rechter op dat punt de knoop doorhakken, zodat partijen snel weer verder kunnen. De gedachte was dat partijen bij voorkeur de rechter gezamenlijk zouden vragen om het probleem op te lossen (gezamenlijk verzoek). Beide partijen hebben immers baat bij die oplossing.

In de praktijk wordt het geschil echter vrijwel altijd door het slachtoffer aan de rechter voorgelegd. De uitkomst voelt dan als winst of verlies, net aan welke kant je staat. Terwijl – als gezegd – het oplossen van het geschil beide partijen verder helpt.

Hoe kan het anders en gaan we meer naar een win-win situatie toe?

Op het congres van het Platform Personenschade Verbond van Verzekeraars in 2022 brak rechter Diederik Wachter een lans voor het gezamenlijk verzoek en riep verzekeraars op de handschoen op te pakken.

Hij hield ze de volgende spiegel voor:
“Als u een bepaald geschil van mijlenver ziet aankomen en u weet ook dat het niet wordt opgelost, waarom zou je dan wachten totdat zo’n procedure altijd weer aan de kant van de benadeelde moet worden aangezwengeld. Doe het dan zelf. Stel het verzoek het liefst gezamenlijk op, leg samen uit waar het geschil uit bestaat en leg het voor. Ik denk dat dit goed is voor het beeld van een actief optredende verzekeraar die de zaak wil afronden.”

Op het LSA-congres 2024 stipte een andere rechter, dit keer Jaap Sap, dit punt ook weer aan. Want de woorden van Wachter in 2022 hebben nog niet geleid tot een andere houding bij verzekeraars. Jaap Sap kwam met andere oplossingen, maar ik denk dat die voor een groot deel overbodig zijn als aan de oproep van Wachter alsnog gehoor wordt gegeven.

Het is mij tot op heden twee keer gelukt om een verzekeraar te ‘verleiden’ een gezamenlijk verzoek in te dienen. Dat werkte echt veel beter voor beide partijen. De zitting kon sneller gepland worden: geen (ontvankelijkheids-)verweer immers en de verhinderdata waren ook goed afgestemd. Ook over de kosten was vooraf overeenstemming bereikt. De sfeer op zitting was beter en die goede sfeer leidde ook na de beslissing tot een verder soepele afwikkeling.

Dat leverde dus ook de verzekeraar veel voordeel op. 

Dit zijn helaas uitzonderingen en het ware potentieel van de Deelgeschillen-procedure wordt anno 2024 dus nog steeds grotendeels onbenut gelaten.

Met Diederik Wachter roep ik de verzekeraars dan ook nogmaals graag op om veel vaker een geschil samen met het slachtoffer aan de rechter voor te leggen. Want met alle respect voor allerlei andere oplossingen: als we de Deelgeschillen-procedure op deze wijze gaan inzetten, naast andere behulpzame instrumenten zoals mediation, dan komen we een heel eind en worden ook de ingewikkeldere zaken sneller, soepeler en met minder chagrijn afgerond.


Whiplash voorkomen:
juist gebruik van hoofdsteun essentieel

Een whiplash wordt het vaakst opgelopen bij kop-staartaanrijdingen met auto’s. Er kan hierbij een beschadiging aan zachte weefsels en structuren in de nek optreden, die aanleiding tot klachten geeft. De gevolgen van een whiplash zijn vaak voor de buitenstaander niet te zien en voor een arts dikwijls moeilijk of niet vast te stellen, terwijl de patiënt er kortere of langere tijd, of zelfs permanent last van kan hebben. Een whiplash, wat in het Nederlands zweepslag betekent, wordt zo genoemd omdat het hoofd een beweging maakt die te vergelijken is met een zweepslag.

Voorkom een whiplash, gebruik de hoofdsteun op de juiste manier! Lees onze tips voor het instellen van de hoofdsteun.

> Lees hier verder

 


Een ambulance, wat nu?

Wat kunt u het beste doen als er een ambulance aankomt met zwaailicht en sirene aan? Waarom rijdt een ambulance soms juist langzaam? En hoe belangrijk is dat voor de patiënt in de ambulance? Ambulancechauffeurs geven tips aan alle weggebruikers.

> Lees hier verder