Spring naar content

Nieuwsbrief mei 2024

Beste relatie,

Graag sturen we je hierbij onze nieuwsbrief. Hierin aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Het belang van een Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)
  • Veelvuldige overtreders vormen een groot gevaar op de weg
  • Seminar van de VJPP
  • Tijdelijke vacature juridisch secretaresse

Wij wensen je veel plezier.

Met vriendelijke groet,

Team Slot Letselschade

 

Het belang van een Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)

Een Schadeverzekering voor inzittenden (SVI) is een waardevolle toevoeging op je verzekeringspakket wanneer je regelmatig met de auto op pad bent. Deze verzekering biedt niet alleen bescherming voor jezelf, maar ook voor de andere inzittenden die je vervoert. Het biedt een uitkomst in situaties waarbij het lastig kan zijn om schade te verhalen op de aansprakelijke partij, of zelfs als er helemaal geen aansprakelijke partij is. Het zorgt er dus voor dat je niet met lege handen komt te staan wanneer je letsel hebt opgelopen.

> Lees hier verder


Veelvuldige overtreders vormen een groot gevaar op de weg

Recent verscheen er een onderzoek van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in het nieuws. Hieruit blijkt dat mensen die meer dan elf verkeersboetes per jaar krijgen, ruim veertig keer meer kans hebben om bij een ongeval betrokken te raken. Deze groep van 31.000 veelvuldige overtreders vormt een groot gevaar op de weg, en verschillende instanties vinden dat hier iets aan gedaan moet worden.

Slachtofferhulp Nederland vindt bijvoorbeeld dat er strengere maatregelen moeten komen. Zij stellen voor om de boetes te verhogen naarmate iemand vaker in de fout gaat, of om het rijbewijs in te nemen na een bepaald aantal boetes.

Ook Slot Letselschade is het ermee eens dat er iets moet veranderen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Wij hopen dat de hernieuwde aandacht in de samenleving ervoor zorgt dat de politiek dit onderwerp opnieuw gaat bekijken en met duidelijkere regelgeving en sancties komt.


Seminar van de VJPP

Op donderdag 16 mei waren onze drie collega’s Jente, Annejet en Regina als leden van de VJPP aanwezig op een seminar in Utrecht. De VJPP is een vereniging die is opgericht voor jonge professionals die werkzaam zijn binnen de wereld van personenschade. Jaarlijks organiseert de VJPP meerdere lezingen en deze keer sloeg zij de handen ineen met de VJAA, de vereniging voor jonge arbeidsrecht advocaten.

Personenschade heeft veel raakvlakken met het arbeidsrecht. Het komt vaak voor dat een slachtoffer ten tijde van een ongeval een dienstverband heeft en door het opgelopen letsel arbeidsongeschikt raakt. In deze situatie kunnen zich arbeidsrechtelijke perikelen voordoen.

Een voorbeeld hiervan is een werkgever die onvoldoende inspanningen levert om een slachtoffer te helpen tijdens de re-integratie. Daarbij kan gedacht worden aan geen passend werk aanbieden of niet de benodigde aanpassingen doorvoeren op de werkplek. Ook kan een arbeidsconflict ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn; onenigheid over de mate van arbeidsongeschiktheid of de duur van het verzuim. Slot Letselschade kan dit soort conflicten vaak voorkomen door tijdig een arbeidsdeskundige in te schakelen.

Het bijwonen van deze lezing was voor onze collega’s de uitgelezen kans om niet alleen meer kennis op te doen van het arbeidsrecht, maar ook om tijdens de aansluitende netwerkborrel kennis te maken met collega’s binnen het arbeidsrecht. Kortom, een geslaagde middag!


Tijdelijke vacature juridisch secretaresse

coen-de-koning-van-Slot-Letselschade-is-op-zoek

Slot Letselschade is een advocatenkantoor dat uitsluitend letselschadeslachtoffers bijstaat. In verband met zwangerschapsverlof van een collega zijn we op zoek naar een juridisch secretaresse. De vacature is tijdelijk voor een periode van 6 maanden (periode 1 juli t/m 31 december 2024).

> Lees hier verder