Spring naar content

Ongevallen onderweg van, naar en voor werk

Ongevallen onderweg van, naar en voor werk
Wat als je betrokken raakt bij een (verkeers-)ongeval van, naar en voor je werk? In het aansprakelijkheidsrecht kennen we de werkgeversaansprakelijkheid. Dit houdt in dat als je tijdens de uitvoering van je werkzaamheden gewond raakt, de werkgever daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden. Hierbij geldt dat de werkgever een vergaande zorgplicht heeft en ervoor moet zorgen dat jij veilig je werk kunt doen. Als je kunt bewijzen dat je letsel hebt opgelopen tijdens je werk, hoef je meestal niet verder te bewijzen dat je werkgever iets fout heeft gedaan.

Als een werknemer letsel oploopt is het dus belangrijk om vast te stellen of het is gebeurd tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden. In veel gevallen is dat heel duidelijk: de locatie van het ongeval kan hierbij een belangrijk aanknopingspunt zijn. Bijvoorbeeld als het ongeval op de werkplek zelf is gebeurd. Maar soms is het niet zo makkelijk te bepalen. Wat als je gewond raakt tijdens het reizen van huis naar werk? Is dat anders dan wanneer het tijdens een werkgerelateerde reis gebeurt? In deze blog vertellen wij daar meer over.

Woon-werkverkeer
Van woon-werkverkeer is sprake als de verplaatsing plaatsvindt tussen je huis en werk. Als uitgangspunt bij woon-werkverkeer geldt dat dit wordt gezien als privétijd. De Hoge Raad heeft in 2007 bepaald dat er bij woon-werkverkeer wel een verband is met het werk, maar het toch niet als werkzaamheden kan worden gezien. Je krijgt bijvoorbeeld meestal niet betaald voor de tijd die je onderweg bent. Dus als je tijdens het reizen gewond raakt, wordt dit niet gezien als ‘de uitoefening van werkzaamheden’, waardoor je werkgever doorgaans niet aansprakelijk is voor de schade die je oploopt. Een uitzondering daarop is wanneer een werkgever een aanvullende verzekering afsluit. In dat geval kan het zijn dat de schade alsnog vergoed wordt.

Werk-werkverkeer
Bij werk-werkverkeer ligt dat anders. Reistijd van de werknemer naar werkgerelateerde afspraken valt juist wél onder de uitoefening van de werkzaamheden van de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan een loodgieter die van de ene klant naar de andere klant rijdt, een vrachtwagenchauffeur die in verband met zijn werk goederen moet afleveren, of de reistijd die nodig is om een zakelijke relatie te bezoeken. De vraag die hierbij gesteld kan worden is of de zorgplicht van de werkgever ook geldt voor de verkeerssituaties die een werknemer onderweg tegenkomt. Het antwoord daarop is in principe dat de zorgplicht niet zover reikt, maar daar is een oplossing voor.

Ook al schendt de werkgever zijn zorgplicht niet, is het toch in veel gevallen mogelijk om het letsel dat je oploopt tijdens werk-werkverkeer te verhalen op je werkgever. Uit de wet volgt dat de werkgever een verplichting heeft om zich te gedragen als ‘goed werkgever’. Volgens de Hoge Raad houdt dit mede in dat de werkgever verplicht is om zich behoorlijk te verzekeren tegen schade die de werknemer tijdens werkzaamheden in het verkeer kan oplopen. Het is dus aan de werkgever om een goede schadeverzekering voor zijn werknemers te hebben, of om de werknemer een budget te geven om zelf zo’n verzekering af te sluiten. En als de werkgever dat niet doet, dan is de werkgever mogelijk alsnog aansprakelijk omdat hij zich niet heeft gedragen als ’goed werkgever’.

Conclusie
Als je gewond raakt tijdens je werk, kan het zijn dat je werkgever daarvoor aansprakelijk is. Dit geldt ook als er een ongeval plaatsvindt tijdens het werk-werkverkeer. Voor woon-werkverkeer geldt dat dit niet altijd mogelijk is, maar afhangt van de verzekering die de werkgever heeft afgesloten.
Het is altijd verstandig om juridisch advies in te winnen als je twijfelt over wie er aansprakelijk is voor je letsel. Wij helpen je graag bij het beoordelen van de situatie en het verhalen van je schade. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, we staan graag voor je klaar.

De gespecialiseerde advocaten van Slot Letselschade beschikken over de juiste deskundigheid en ervaring om te beoordelen of je bij letselschade recht hebt op schadevergoeding. Als je daar recht op hebt stellen ze (in overleg met jou) de schade voor je vast en verhalen deze op de aansprakelijke verzekeraar.

Wil je gebruik maken van onze dienstverlening of heb je andere vragen? Vul dan gratis de Claimwijzer in op www.slotletselschade.nl. Ook kun je ons per e-mail bereiken via info@slotletselschade.nl en telefonisch op nummer 030-6980690. Of download de Slot Letselschade App via de App Store.