Spring naar content

Rouwbehandeling voor kinderen

Rouwbehandeling voor kinderen na het verlies van een dierbare in het verkeer

Jaarlijks komen er honderden mensen om het leven door een verkeersongeval. In 2021 waren er in Nederland 582 verkeersdoden (bron: CBS). Deze slachtoffers hebben dierbaren die achterblijven, waarbij de impact van het verlies van het slachtoffer vaak groot is.  

Iedereen gaat op zijn eigen manier om met het verlies van een dierbare. Gewoonlijk hebben nabestaanden in het begin te maken met hevige rouwreacties, maar nemen deze na enige tijd af. Maar het kan ook zijn dat een nabestaande vastloopt in het rouwproces. Met name wanneer een dierbare plotseling is overleden, zoals bij een verkeersongeval, is de kans op complexe rouw bij een nabestaande groter. Niet alleen bij volwassenen, maar ook bij kinderen kan er sprake zijn van complexe rouw. 

Tot voor kort was er nog geen onderzoek gedaan naar het rouwproces van kinderen. Daarom was niet inzichtelijk welke gevoelens en gedachten kinderen hebben tijdens een rouwproces en was het lastig te bepalen wat kinderen nodig hebben om hun leven weer op te pakken. 

Het project TrafVic Kids brengt daar verandering in. Een van de doelen van het onderzoek is het signaleren waar kinderen in een rouwproces precies tegenaan lopen. Op dit moment wordt een vragenlijst ontwikkeld speciaal voor kinderen. Door het gebruik van de vragenlijst kunnen hulpverleners in een vroeg stadium signaleren of er sprake is van complexe rouw bij een kind. Daardoor wordt de kans verkleind dat er bij kinderen een verkeerde diagnose wordt gesteld en dus ook de verkeerde hulp wordt geboden. 

Uiteindelijk zal alle verzamelde informatie uit het onderzoek gebruikt worden om een rouwbehandeling te ontwikkelen speciaal voor kinderen. Dat gunnen wij alle kinderen die zich in een rouwproces bevinden. 

Voor meer informatie kun je terecht op de pagina https://rouwbehandeling.nl/rouw-kinderen/.