Spring naar content

Spanning en stress door whiplash

Breng uw relaties op de hoogte.

Iemand die een whiplash doormaakt, ervaart in de periode daarna vaak veel spanning en pijn in de nek- en schouderregio, soms met uitstraling naar de rug en armen. Het komt regelmatig voor dat de klachten niet direct na het ongeval worden ervaren. Het lichaam maakt adrenaline aan die na het ongeval pijnklachten onderdrukt. Het is dus goed mogelijk dat whiplash-slachtoffers juist in de dagen na het ongeval een verergering van pijn en spanning ervaren.

Whiplash is de term vaak die wordt gebruikt om deze klachten te omschrijven na een ongeval. Maar eigenlijk ziet de term op de zwiepende beweging van het hoofd ten opzichte van het lichaam. Whiplash betekent zweepslag en dat is precies wat er gebeurt, het hoofd wordt als bij een zweepslag heen en weer geslingerd.

Veel mensen ervaren naast fysieke (pijn)klachten de volgende (cognitieve) spanningsklachten:

 • Duizeligheid (soms gepaard met misselijkheid/overgeven);
 • Concentratieproblemen;
 • Slaapproblemen en oververmoeidheid;
 • Moeite om externe prikkels te verwerken;
 • Niet langer kunnen multitasken.

De fysieke pijnklachten leveren begrijpelijkerwijs stress op. Dingen die u vroeger deed zonder er überhaupt bij stil te staan gaan u nu een heel stuk minder gemakkelijk af. Belangrijk is om goed naar uw lichaam te luisteren. Blijft u de taken verrichten waarvan u merkt dat ze eigenlijk te hoog gegrepen zijn, dan kunt u het herstel in de weg zitten. Neem vooral de rust die uw lichaam nodig heeft.

Dat heeft vaak tot gevolg dat niet alleen u, maar ook uw familieleden en uw werkomgeving zich moeten aanpassen. Snelle (h)erkenning van de klachten bij whiplash en uitleg over de impact van die klachten helpen de stress voor alle betrokkenen zoveel mogelijk te beperken. Consulteer de huisarts daarom zo spoedig mogelijk. Laat u zo nodig doorverwijzen naar bijvoorbeeld de neuroloog en een fysiotherapeut.

Herstel bij whiplash

Het consulteren van de juiste medici is voor het herstel van whiplash-letsel uitermate belangrijk. De huisarts is uw eerste aanspreekpunt en kan vaak een goede inschatting maken van noodzakelijke vervolgbehandeling. Die behandeling kan (eerst) bestaan uit rust en pijnstilling. Maar de klachten kunnen ook dermate ernstig zijn dat u wordt doorverwezen naar een neuroloog voor nader onderzoek, en/of naar een fysiotherapeut. Vroeger werd soms een nekkraag voorgeschreven. Inmiddels is wel bekend dat dat meer kwaad dan goed doet omdat het de nekspieren lui maakt.

Elk herstel is anders; zo ook na whiplash. De duur van het herstel en de mate waarin de klachten afnemen hangen af van veel factoren:

 • De toedracht van het ongeval (hogere impact geeft vaak ernstiger letsel);
 • De gradatie van het Whiplash-Associated Disorder
 • De termijn waarbinnen de klachten optreden;
 • De termijn waarbinnen het slachtoffer onder medische behandeling komt;
 • De leeftijd en medische gesteldheid van het slachtoffer.

Soms helpt (enkel) fysiotherapie onvoldoende om u volledig pijnvrij te maken. Vaak zorgt een behandeling slechts voor een tijdelijke afname van de pijn. Is dat bij u het geval, bespreek dat dan open en eerlijk met uw fysiotherapeut.

Als fysiotherapie onvoldoende helpt zijn er andere behandelmogelijkheden, zoals een multidisciplinair revalidatietraject. Dat is een intensief behandeltraject waarbij u gedurende een vaste periode (meestal twee of drie maanden) een aantal dagdelen per week bij een revalidatiecentrum wordt behandeld. Het woord zegt het al: bij een multidisciplinair traject wordt de behandeling verricht door verschillende specialisten:

 • Een fysiotherapeut, osteopaat of ergotherapeut (of een combinatie van die specialisten) voor de fysieke (pijn)klachten;
 • Een neuropsycholoog en/of psycholoog voor de cognitieve klachten, spanning en psychosociale klachten.

Sommige mensen zijn binnen enkele weken tot maanden volledig hersteld van whiplash-gerelateerd letsel. Anderen kunnen langer last houden, en bij sommige mensen blijken de klachten zelfs chronisch te zijn. Bij sommige mensen zijn de klachten ook na twee jaar nog niet verdwenen.

Zeker bij chronisch letsel is het belangrijk om te weten welke gevolgen het letsel voor de rest van uw leven voor u kan hebben, maar ook bij tijdelijke klachten lijdt u vaak al schade. Voor meer informatie over letselschade door whiplash en andere veel gestelde vragen klikt u hier.

Slot Letselschade helpt u, ook bij whiplash

Als u letselschade oploopt komt er veel op uw af. Ook bij whiplash-letsel. Verzekeraars stellen vaak dat ‘whiplash niet bestaat’ en omdat de klachten moeilijk aantoonbaar zijn, ontmoet u vaak veel onbegrip. U zit met veel vragen en zorgen.

Een gespecialiseerde advocaat van Slot Letselschade kan deze zorgen verlichten. U weet dan ook zeker dat er geen schadeposten onbesproken blijven en u maximaal gecompenseerd zult worden. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op indien u nog vragen heeft of gebruik wilt maken van onze dienstverlening.

Sorry, we konden geen berichten vinden. Probeer andere zoekterm(en).