Spring naar content

Veel rolsteigers zijn onveilig

Veel rolsteigers zijn onveilig volgens de Inspectie SZW*.

Rolsteigers zijn ontzettend handig, maar worden vaak slecht onderhouden en verkeerd gebruikt. Wij zien bij Slot Letselschade regelmatig slachtoffers die van een rolsteiger zijn gevallen, omdat de steiger verkeerd was opgebouwd of neergezet. Maar soms ook omdat de steiger een gebrek kende, zoals vastzittende wielen of ondeugdelijke remmen.

De eigenaar, verhuurder, opdrachtgever en/of werkgever kan aansprakelijk zijn als het misgaat. Werk dus met goed materieel en pas op bij het opbouwen en neerzetten. En pas vooral ook op elkaar en durf elkaar erop aan te spreken als de veiligheid in het geding komt.

Om een rolsteiger goed op te bouwen is er een zogenaamd A-blad Rolsteigers. Het A-blad Rolsteigers bevat aanbevelingen om het werken met rolsteigers zo veilig mogelijk te maken. Dit A-blad bevat aanbevelingen over de werkvoorbereiding, opbouw, gebruiksfase, demontage, opslag en onderhoud van rolsteigers. De aanbevelingen gaan onder meer over latere aanpassing van rolsteigers en over de inzet van de gebruiker als bouwer en zijn bevoegdheden daarbij. Er wordt aangegeven welke minimale kennis en kunde de gebruiker moet hebben om de rolsteiger op verantwoorde wijze te kunnen opbouwen en demonteren.

*De inspectie SZW houdt zich bezig met gezonde en veilige werkomstandigheden en een eerlijke betaling. Houdt u zich aan de wet? En werkt het sociale zekerheidsstelsel? De Inspectie SZW houdt hier toezicht op. Daar waar de hardnekkigste problemen zitten en het effect het grootst is.