Spring naar content

Wat is het verschil tussen een advocaat en een LSA-advocaat?

Om die vraag te beantwoorden is het goed om eerst te kijken naar het verschil tussen een jurist en een advocaat. 

Jurist

Een jurist is een persoon die met succes een universitaire studie Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) heeft afgerond. Na voltooiing van deze studie mag deze persoon de titel meester in de rechten (mr.) of Master of Laws (LL.M.) gebruiken. Een advocaat is altijd een jurist; een jurist is echter niet altijd een advocaat.

Een jurist die eerst een rechtenstudie heeft afgerond en daarna als advocaat werkzaam wil zijn, wordt als advocaat beëdigd door de rechtbank. Daarna mag hij de beschermde titel van advocaat voeren. Een advocaat begint op een advocatenkantoor met een stageperiode van drie jaar onder leiding van een ervaren advocaat. Deze ervaren advocaat heet de patroon. Een advocaat kan altijd procederen als dat nodig is, een jurist kan dat niet.

Advocaat

Iedere advocaat volgt de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Na afloop van de stageperiode moet elke advocaat zich jaarlijks laten bijscholen om de kennis up to date te houden. Elke advocaat is verplicht lid van de NOvA. Deze beroepsvereniging houdt toezicht dat advocaten zich aan de beroepsregels houden. 

Het recht is tegenwoordig complex en uitgebreid. Goede advocaten specialiseren zich, want je kunt niet meer alle rechtsgebieden bijhouden. Zo zijn er advocaten die zich vooral bezig houden met letselschade. Een advocaat die dus ook bekend is met veel voorkomende schadeposten als smartengeld, huishoudelijke hulp en verlies aan arbeidsvermogen.

LSA-advocaat

Dé specialist bij uitstek op het gebied van de afhandeling van letselschadezaken, is de LSA Letselschade Advocaat. Niet iedere advocaat mag zich LSA Letselschade Advocaat noemen. Dat mogen alleen de leden van de Vereniging LSA. Om van de Vereniging LSA lid te kunnen worden dient een ervaren advocaat eerst de specialisatie-opleiding Personenschade van de Grotius Academie met goed gevolg te hebben afgerond. Voor LSA Advocaten gelden de hoogst denkbare kwaliteitseisen, die op allerlei manieren worden gewaarborgd.

Samengevat: binnen de grote groep juristen heb je een kleinere groep advocaten. Binnen de groep van advocaten heb je een kleinere groep die zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van letselschade. En binnen die groep het je een nog kleinere groep van LSA-advocaten.

Meer informatie over onze kosteloze rechtsbijstand

De gespecialiseerde advocaten van Slot Letselschade beschikken over de juiste deskundigheid en ervaring om te beoordelen of u bij letselschade recht heeft op schadevergoeding. Als u daar recht op heeft stellen ze de schade voor u vast en verhalen deze op de aansprakelijke verzekeraar. De advocaten van Slot Letselschade behandelen uitsluitend letselschadezaken. Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of heeft u andere vragen? Vul dan gratis de Claimwijzer in op www.slotletselschade.nl. Ook kunt u ons per e-mail bereiken via info@slotletselschade.nl.