Spring naar content

Wat valt er allemaal onder letselschade? Wat kan ik vergoed krijgen?

Bent u slachtoffer geworden van een ongeval en heeft u daarbij letselschade opgelopen? Als iemand anders het ongeval heeft veroorzaakt kunt u uw schade over het algemeen volledig vergoed krijgen. Maar welke schade valt daar dan onder? Slot Letselschade geeft u een overzicht van de meest voorkomende schadeposten die u vergoedt kunt krijgen.

Drie soorten schadeposten

Letselschade valt over het algemeen onder te verdelen in twee categorieën:

  1. Materiële schade 
  2. Immateriële schade (smartengeld)

Materiele schade is weer onder te verdelen in twee sub-categoriën:

a. Gemiste inkomsten

b. Gemaakte kosten

1 a. Gemiste inkomsten

Onder gemiste inkomsten valt al het inkomen dat u voor het ongeval had, maar door het ongeval niet meer hebt. Dat kan dus derving van inkomen uit loondienst zijn, of omzetverlies uit een eigen onderneming. Ook zwart verdiende inkomsten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen, mits daarvoor voldoende bewijs te leveren is. Gemiste inkomsten worden ook wel ‘verlies aan verdienvermogen’ genoemd. Voor het ongeval had u namelijk wel het vermogen om dat inkomen te genereren, en door het ongeval heeft u dat verdienvermogen verloren. 

1 b. Gemaakte kosten

Onder gemaakte kosten vallen zeer uiteenlopende schadeposten. 

Zo is er vrijwel altijd is er sprake van (directe) zaakschade, zeker bij een verkeersongeval. Onder zaakschade wordt verstaan de schade die is toegebracht aan spullen die ten tijde van het ongeval aanwezig waren, zoals kleding, een vervoersmiddel, een telefoon etc.

Kosten die ook zeer regelmatig voorkomen bij letselschade door een ongeval zijn kosten voor medische behandeling of medicatie, (extra) reiskosten, kosten voor hulp in de huishouding of verzorging en kosten voor het onderhoud van uw woning en tuin. 

Maar er zijn nog tal van andere gemaakte kosten te bedenken. Denk bijvoorbeeld aan kosten die u heeft gemaakt voor iets dat u had willen ondernemen en door het ongeval niet meer kunt, zoals een geboekte vakantie een abonnement bij de sportschool waarvan u geen gebruik kunt maken. 

Volgt u een opleiding en kunt u door een ongeval tijdelijk niet studeren? Dan loopt u studievertraging op, waardoor u later uw intrede zult doen op de arbeidsmarkt. Ook dat leidt dus tot schade die vergoed dient te worden. Kunt u blijvend niet studeren, of is uw oude werkniveau blijvend onmogelijk? Dan kunnen omscholingskosten ook onder vergoedbare schade vallen. 

Kortom: onder gemaakte kosten valt een zeer breed scala van mogelijke schadeposten. Per concreet geval helpt uw letselschadespecialist om alle kosten zo goed mogelijk te inventariseren, zodat uw schade zo volledig mogelijk voor vergoeding in aanmerking komt.

  1. Immateriële schade

Immateriële schade (ook wel ‘smartengeld’ genoemd) betreft alle overige schade die niet valt onder gemiste inkomsten of gemaakte kosten. Het betreft schade in de vorm van pijn en leed door het ongeval. 

Smartengeld heeft meerdere functies. De functie die over het algemeen als belangrijkste wordt ervaren is de erkenning van uw leed. Ook heeft smartengeld een compenserende functie. Wellicht kunt u door het ongeval bepaalde dingen waarvan u genoot (tijdelijk of blijvend) niet meer doen, maar kunt u door de smartengeldvergoeding wel iets anders leuks ondernemen en/of kopen. 

Op basis van veel verschillende factoren wordt per schadesituatie een redelijke smartengeldvergoeding bepaald:

  • Aard van de klachten. Voorbeeld: een chirurg heeft ten gevolge van een verkeersongeval handletsel waardoor hij het door hem geambieerde werk niet meer kan verrichten. Dan rechtvaardigt de aard van het letsel (ook naast het verlies aan verdienvermogen) een hogere smartengeldvergoeding;
  • Omvang van de klachten. Ernstiger letsel rechtvaardigt een hogere smartengelvergoeding;
  • Duur van de klachten. Bij blijvende klachten is een hogere smartengeldvergoeding geïndiceerd dan bij een periode van klachten waarna volledig herstel volgt;
  • Leeftijd van het slachtoffer. Hoe jonger het slachtoffer, hoe hoger het smartengeld. Zeker bij blijvend letsel is dit een schadeverhogende factor, omdat het slachtoffer langer met het letsel moet leven;
  • Persoon van het slachtoffer en concrete impact op diens leven. Voorbeeld: letselschade bij iemand zonder sociaal vangnet rechtvaardigt over het algemeen een hogere smartengeldvergoeding;

Het berekenen van smartengeld is volledig afhankelijk van uw persoonlijke situatie en daardoor zeer complex. Ook voor het begroten van uw smartengeld doet u er dus verstandig aan om u te laten bijstaan door een letselschadespecialist.

Tot slot

Bent u slachtoffer van een ongeval en lijdt u schade? Dan is het goed om te weten welke schade u vergoed kunt krijgen. In dit blog hebben wij u meer informatie willen geven over veel voorkomende vormen van schade, maar elke situatie is natuurlijk anders. 

Wilt u er zeker van zijn dat alle schade die u lijdt op juiste wijze wordt begroot en volledig wordt vergoed? Neem dan contact op met Slot Letselschade via telefoonnummer 030-6980690 of vul onze claimwijzer in. Een van onze letselschadespecialisten kijkt dan samen met u naar de mogelijkheden voor vergoeding van uw letselschade.