FAQs

Home>>>FAQs>>>

Wat is een deelgeschillenprocedure?

De deelgeschillenprocedure is een snelle en goedkope weg om aan de rechter een oordeel te vragen. De procedure is speciaal bedoeld voor letselschade en overlijdensschade zaken. Als partijen er bij de afwikkeling van een zaak niet uitkomen, kunnen ze de rechter vragen te beslissen over een deel van het [...]

Wat is het verschil tussen letselschade en overlijdensschade?

Letselschade is de schade die je lijdt omdat je zelf letsel oploopt. Overlijdensschade is de schade die nabestaanden oplopen omdat een verwante door toedoen van een ander overlijdt. De vergoeding van letselschade is ruimer. Zo bestaat er bij letselschade bijvoorbeeld recht op smartengeld, en bij overlijdensschade niet. De [...]

Eigen schuld of niet?

Eigen schuld, dikke bult? Als u letsel heeft omdat u zelf een ongeval heeft veroorzaakt, heeft u door eigen schuld meestal geen recht op schadevergoeding. Maar soms heeft u daar wel recht op. Wanneer toch recht op schadevergoeding? Soms heeft u ondanks eigen schuld, toch recht op schadevergoeding. [...]

Wat is smartengeld?

Smartengeld Smartengeld is hetzelfde als immateriële schade. Het is de vergoeding voor het leed dat is veroorzaakt door lichamelijk of psychisch letsel dat door een ander is veroorzaakt. Alle overige schade noemen we materiëIe schade. Nederland is de vergoeding voor smartengeld in vergelijking met overige Europese landen laag te noemen. [...]

Hoe verloopt een letselschadezaak?

Het letselschadetraject Het traject en onze volledig transparante werkwijze In vrijwel iedere letselschadezaak komen de volgende zaken aan de orde: vaststellen van de aansprakelijkheid voor de schadeveroorzakende gebeurtenis inwinnen medische informatie betreffende het letsel vaststellen van het verband tussen het letsel en de gebeurtenis (causaal verband) verzamelen van [...]

Wat is whiplash?

Whiplash Een whiplash is een heftige slingerbeweging van het hoofd ten opzichte van de romp door een ongeval. Over het algemeen is het een onverwachte zeer snelle beweging zonder dat het hoofd ergens tegenaan botst. In een fractie van een seconde wordt de halswervelkolom daardoor overmatig uitgerekt en [...]

Wat is materiële schade?

Materiële schade Materiële schade is de schade waar echte financiële schade tegenover staat. Denk aan kosten die u maakt. Bijvoorbeeld kosten van een woningaanpassing, huishoudelijke hulp of niet vergoede ziektekosten. Naast kosten kan ook derving van inkomen of carrièreverlies als financiële schade worden gezien. De schade is een [...]

Wat is immateriële schade?

Immateriële schade Immateriële schade is hetzelfde als smartengeld. Het is de vergoeding voor het leed dat is veroorzaakt door lichamelijk of psychisch letsel dat door een ander is veroorzaakt. Alle overige schade noemen we materiëIe schade. In Nederland is de vergoeding voor smartengeld in vergelijking met overige Europese landen laag [...]

Wanneer No Cure No Pay (en wanneer niet)?

No cure no pay No Cure No Pay is de afspraak waarbij de client een percentage van de schadevergoeding betaalt aan zijn rechtsbijstandverlener. Het was voor advocaten tot 1 januari 2014 verboden dit soort afspraken te maken. Men was bang dat de advocaat, omdat hij een eigen financieel [...]

Wat zijn de kosten van juridische bijstand bij letselschade?

Kosten van juridische bijstand In de wet staat dat de redelijke kosten van juridische bijstand vallen onder de schade die u kunt claimen bij de aansprakelijke partij. Die moet deze kosten dan vergoeden. Als de veroorzaker aansprakelijk is kunnen wij u daarom kosteloos bijstaan. Ook als u twijfelt [...]