Letselschade is de schade die je lijdt omdat je zelf letsel oploopt. Overlijdensschade is de schade die nabestaanden oplopen omdat een verwante door toedoen van een ander overlijdt.

De vergoeding van letselschade is ruimer. Zo bestaat er bij letselschade bijvoorbeeld recht op smartengeld, en bij overlijdensschade niet.

De groep personen die recht heeft op vergoeding van overlijdensschade is door de wet beperkt. Meestal gaat het alleen om de gezinsleden. Bij letselschade is in beginsel alleen het slachtoffer zelf rechthebbende. Al kunnen derden die kosten maken voor het slachtoffer ook hun schade claimen, en ook de werkgever die het loon doorbetaalt tijdens ziekte.