Spring naar content
Nina van Gorkum
Nina van GorkumAdvocaat

Hersenletsel bij sporters

Sporten is gezond, zo wordt gesteld. In het algemeen is dat waar, maar bij sommige sporten helaas niet. Van boksen was al heel lang bekend dat je ernstig hersenletsel op kunt lopen. Ook bij de ‘harde’ sporten als rugby en American Football werd het verband al eerder gelegd. De lijst met ex-NFL-spelers bij wie hersenletsel is vastgesteld blijft groeien. Maar de laatste jaren neemt het besef toe dat ook onschuldiger ogende sporten, zoals voetbal en zelfs hockey, kunnen leiden tot hersenletsel. En helaas is dat letsel niet beperkt tot de professionals, maar kan het ook optreden bij amateurs.

DE GEVAREN VAN HERSENLETSEL BIJ AMATEURSPORTERS

Helaas lopen amateursporters tijdens het beoefenen van hun sport af en toe letsel op. Soms ook hersenletsel. Dergelijk letsel noemen we  niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De gevolgen van hersenletsel kunnen groot zijn. Hoe zit het als u hersenletsel oploopt in een sport- en spelsituatie? Heeft u recht op schadevergoeding, of moet u de schade zelf dragen?

Wat is niet-aangeboren hersenletsel?

Niet-aangeboren hersenletsel is een beschadiging van de hersenen die ontstaat door een trauma; bijvoorbeeld bij een verkeers- of bedrijfsongeval, een medische fout of tijdens het beoefenen van een sport. Met name bij gevaarlijke sporten, zoals paardrijden en boksen, bestaat er risico op dit letsel. De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel kunnen erg verschillen. De klachten kunnen bestaan uit problemen met lopen, taal of spraak, concentratiestoornissen, geheugenstoornissen. Ook komen vermoeidheidsklachten, overgevoeligheid voor externe prikkels, (gedeeltelijke) verlamming en gedragsmatige veranderingen (bijvoorbeeld agressief of prikkelbaar gedrag) voor. Het herstel van niet-aangeboren hersenletsel kan daardoor ook variëren. Bij ernstig niet-aangeboren hersenletsel kan het herstel lange tijd duren of kan het zelfs blijvende gevolgen hebben.

Schade ten gevolge van hersenletsel

De schade bij niet-aangeboren hersenletsel kan groot zijn, met name indien sprake is van ernstig letsel. Denk daarbij aan medische kosten die niet allemaal vergoed worden door de zorgverzekeraar, hulp en verlies aan verdienvermogen (inkomensverlies). Zeker als u door hetletsel niet meer kunt werken, zal de schade hoog zijn. Ook heeft u recht op smartengeld: een vergoeding voor de pijn en het leed ten gevolge van het ongeval.

Ongevallen bij sport en spel: de regels zijn van groot belang

Voor ongevallen in sport- en spelsituaties gelden andere regels dan in het dagelijks leven. Dat komt doordat fysiek contact vaak onderdeel is van de activiteit. En bij fysiek contact hoort altijd een zekere mate van gevaar voor lijf en leden.  Als u in zo’n sport- en spelsituatie letsel oploopt, dan kunt u daar dus niet altijd iemand anders verantwoordelijk voor houden.

Ernst van het letsel is niet doorslaggevend
Zelfs als er sprake is van ernstig letsel, wil dit nog niet zeggen dat er sprake is van aansprakelijkheid. Trienko Smit liep bij een voetbalwedstrijd een gecompliceerde beenbreuk op door een tegenstander. Uiteindelijk werd een deel van dat been geamputeerd. Maar de rechter oordeelde dat de sliding waarbij hij zijn been brak, op zich correct was en binnen de regels van het spel bleef. Hij heeft dus geen recht op schadevergoeding.

Ontoelaatbaar gedrag

Dat kan wel het geval zijn als het letsel wordt veroorzaakt door een actie van een ander, die u niet had hoeven verwachten. Bijvoorbeeld als de regels worden overtreden, of als de sportsituatie feitelijk al afgelopen was. Er wordt dan gesproken van ontoelaatbaar gedrag en daarvoor kan iemand wel aansprakelijk worden gehouden. Er wordt daarbij ook gekeken naar het optreden van de scheidsrechter. Heeft de scheidsrechter een rode kaart gegeven? Dan is de kans groot dat de actie kan worden gekwalificeerd als ontoelaatbaar gedrag. Dan zal het gedrag ook eerder leiden tot aansprakelijkheid.

Voorbeelden

Waar ligt de grens van ontoelaatbaar gedrag? Ter illustratie een paar voorbeelden:

  • Twee voetballers koppen naar de bal en geven elkaar per ongeluk een kopstoot. Daardoor loopt één van de spelers niet-aangeboren hersenletsel op. Hij kan de ander daarvoor niet aansprakelijk stellen, omdat het koppen naar de bal onderdeel is van de sport;
  • Een rugbyspeler maakt een tackle terwijl de bal niet in de buurt is. De andere speler komt vervelend ten val en loopt letsel op. De gewonde speler kan de andere rugbyspeler wel aansprakelijk stellen, omdat die zich niet aan de spelregels heeft gehouden;
  • Een wielrenner gaat tijdens een wedstrijd onderuit en neemt een andere wielrenner mee in zijn val. De wielrenner kan niet aansprakelijk worden gesteld, omdat vallen een risico is dat helaas hoort bij de wielrensport.

Organisator of sportfederatie aansprakelijk?

Soms kan een organisator van een sportevenement aansprakelijk worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan klimbosactiviteit waarbij de zekering losschiet en u meters naar beneden valt. In zulke gevallen kunt u de organisator aansprakelijk stellen, omdat hij niet de maatregelen heeft getroffen die nodig waren om het letsel te voorkomen.

Sinds  enige tientallen jaren is er in Amerika veel te doen over hersenletsels bij American Football spelers. Bij veel spelers, vooral op professioneel niveau, is inmiddels aangetoond dat zij een waslijst aan klachten hebben opgelopen. Doordat zij per seizoen vele honderden keren met hun hoofd tegen andere hoofden botsen, of bij een tackle tegen de grond slaan, kan sprake zijn van kleine letsel met grote gevolgen. Uiteraard lopen boksers die veel klappen incasseren een hoog risico. Maar ook voetballers kunnen door regelmatig tegen een bal te koppen hersenletsel oplopen.

Sluipend proces

Juist omdat er vaak geen sprake was één groot letsel, maar vele kleinere, werd de relatie tussen de sport en de klachten lange tijd niet gelegd. Het gaat hier immers om een sluipend proces. Het duurt vaak jaren voor sprake is van het optreden van de symptomen. Vaak nadat de sport al niet meer beoefend wordt. Vaak is sprake van chronische traumatische encefalopathie (CTE). Die heeft geleid tot  slopende gevolgen waaronder geheugenverlies, depressie, angst, hoofdpijn en slaapstoornissen. De lijst met ex-NFL-spelers bij wie na hun overlijden duidelijk werd dat hun hersens ernstig waren aangetast blijft groeien.

Amerikaanse toestanden?

In Amerika is de sportfederatie (NFL) aansprakelijk gesteld omdat ze te weinig zou hebben gedaan om de sporters te beschermen tegen de gevaren. Er is tot dusver voor meer dan $ 700.000.000,00 (700 honderd miljoen dollar) uitgekeerd.  Of dergelijke claims ook in het gewone voetbal succesvol kunnen worden ingesteld is nog onduidelijk. Maar dat het koppen van een bal minder onschuldig is dan gedacht, is al wel duidelijk.

Weten of iemand aansprakelijk is voor uw schade?

Bij letsel door sport en spel is het – naast het zoeken van medische hulp – ook heel belangrijk om juridische hulp te zoeken. De letselschadespecialisten van Slot Letselschade kunnen voor u de mogelijkheid beoordelen tot het claimen van schadevergoeding na een sportongeval. Neem gratis en vrijblijvend telefonisch contact op via 030-6980690 of vul de Claimwijzer in.

Nina heeft privaatrecht gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, met als specialisatie letselschade- en gezondheidsrecht. Ze heeft een bijzondere affiniteit met medische wetgeving, zo heeft ze haar afstudeerscriptie geschreven over de gebrekkige wettelijke bepalingen waar het gaat om de bescherming van patiënten. In 2012 is ze gaan werken bij AHL Advocaten op de sectie letselschade. In 2014 is Nina beëdigd tot advocaat en ze werkt sinds 1 februari 2017 bij Slot Letselschade.

Nina van Gorkum

ADVOCAAT

Alle specialisten

De blogs van Nina van Gorkum