Spring naar content
Held en slachtoffer. Blog door Slot Letselschade
Nina van Gorkum
Nina van GorkumAdvocaat

Hoeveel letselschadevergoeding kan ik krijgen?

Dat is een vraag die we bij Slot Letselschade vaak gesteld krijgen. Want een ongeval is al erg genoeg, maar als u daardoor letselschade lijdt, dan wilt u natuurlijk graag weten waarop u recht heeft. Helaas is deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden. Hoeveel letselschadevergoeding u kunt krijgen hangt namelijk af van de omstandigheden in uw specifieke geval. 

Letselschade valt grofweg in twee categorieën onder te verdelen:

  1. MATERIËLE SCHADE

1a. Kosten en behoefte aan hulp en zorg

Als u letselschade heeft, kunt u voor veel verschillende kosten komen te staan. Denk aan:

  • Kosten ter dekking van zaakschade (beschadigd voertuig, kleding, telefoon etc.)
  • Medische kosten; 
  • Kosten voor verzorging;
  • Kosten voor huishoudelijke hulp;
  • Oppas voor uw kinderen;
  • Reiskosten;
  • Kosten voor onderhoud aan de woning;
  • Opleidingskosten, en nog veel meer. 

Of u deze kosten maakt en hoe hoog die kosten oplopen, hangt af van uw situatie. 

Medische kosten zijn veel voorkomende kosten. Afhankelijk van de aard en de duur van uw letsel kunnen die kosten overzienbaar zijn of juist enorm oplopen. Iemand die door een ongeval een gebroken arm heeft is wellicht na een periode met gips, rust en enkele sessies bij de fysiotherapeut alweer snel hersteld. Maar moet iemand noodgedwongen een beenamputatie ondergaan, dan volgt na de operatie(s) een lang revalidatietraject en zal het slachtoffer de rest van zijn leven kosten hebben aan een beenprothese en al het onderhoud dat daarbij hoort. Ook kan er behoefte zijn aan verzorging. Als dat zo is, loopt de schade vaak snel op.

Hetzelfde geldt voor kosten om uw situatie thuis draaiende te houden. Kunt u ondanks uw letsel wel uw eigen huishouden blijven doen dan maakt u wellicht helemaal geen extra kosten voor huishoudelijke hulp. Maar als iemand anders uw huishoudelijke taken moet overnemen, dan lijdt u schade. Ook als dat een partner, familielid of iemand uit uw kennissenkring is. En ook als u de hulp ‘zwart’ betaalt kunt u de kosten claimen.

De hoeveelheid taken die u eventueel uit handen moet geven is overigens niet alleen afhankelijk van uw letsel, maar ook van uw huishouden zelf. Het draaiende houden van een huishouden in een kleinschalig huurappartement zonder tuin kost minder inspanning dan in een vrijstaand koophuis met een flink stuk grond.  

Welke kosten u maakt is dus afhankelijk van de aard, ernst en duur van uw letsel, maar vooral ook uw eigen situatie. Ieder slachtoffer van een ongeval heeft recht op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten. 

Om er zeker van te zijn dat er geen kostenposten onvergoed blijven én om u in staat te stellen die hulp in te schakelen die nodig is, doet u er verstandig aan om ons in te schakelen. Het team van Slot Letselschade heeft jarenlange ervaring met het berekenen van letselschadevergoedingen.

1b. Verlies van inkomsten

Werknemer in loondienst

Onder het verlies van inkomsten (verlies van verdienvermogen) vallen alle gemiste inkomsten, bonussen, promoties en eventueel verlies van pensioen. 

De werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, maar die is maar tijdelijk en is meestal alleen in het eerste jaar 100%. Werkt u in loondienst op een tijdelijk contract en wordt deze niet verlengd, dan is er al snel sprake zijn van inkomensverlies. 

Werkt u in loondienst en heeft u een vast contract, dan zal er misschien niet direct verlies aan verdienvermogen optreden. Maar na het eerste ziektejaar wordt de doorbetaling meestal verlaagd naar 70%. En als u blijvend uw werk in loondienst niet kunt verrichten zal uw contract na twee jaar kunnen worden ontbonden. U komt dan wellicht in aanmerking voor een uitkering van het Uwv, maar deze dekt nooit uw volledige inkomensverlies. 

Zelfs als u met uw letsel uw werk (zo nodig in aangepaste vorm) kunt blijven volhouden, maar bonussen en promoties misloopt, kan er sprake zijn van verlies aan verdienvermogen. 

Zelfstandigen

ZZP-ers en andere zelfstandigen hebben geen inkomen als ze niet werken. Dus dan zal er direct sprake zijn van verlies verdienvermogen. Dan zal de nood dus nog sneller aan de man zijn dan bij werknemers in loondienst.

Er zijn dus tal van situaties waarin verlies aan verdienvermogen optreedt. En elke situatie zorgt voor een andere, specifieke schadeberekening. 

Slot Letselschade beschikt niet alleen over gespecialiseerde letselschadeadvocaten, maar heeft ook een in-house rekenkundige die uw schade voor u berekent. Zo weet u zeker dat al uw letselschade wordt vergoed.

  1. SMARTENGELD

Smartengeld, of immateriële schade, betreft een vergoeding voor alle schade die niet valt onder materiële schade. Dus geen gemaakte kosten of gemiste inkomsten, maar leed dat is veroorzaakt door lichamelijk en/of psychisch letsel. Immateriële schade is lastig uit te drukken in geld, en toch wordt dat wel gedaan bij de vergoeding van letselschade. 

Smartengeld heeft meerdere functies, waaronder erkenning van het leed, erkenning van de schuld, compensatie voor het niet meer kunnen uitoefenen van hobby’s, etc. 

Hoe hoog de smartengeldvergoeding is, hangt ook weer af van uw specifieke omstandigheden. De profvoetballer bij wie de pink wordt geamputeerd heeft er nu eenmaal minder last van dan de concertpianist bij wie dit gebeurt. Hetzelfde letsel kan dus leiden tot verschillende smartengeld vergoedingen. Wilt u meer weten over smartengeld en de factoren waarop de vergoeding gebaseerd is? Klik dan hier (link naar https://slotletselschade.nl/wat-is-immateriele-schade/)

TOT SLOT

Het moge duidelijk zijn dat er niet op voorhand kan worden berekend hoeveel letselschade u vergoed kunt krijgen. Dat zou ook geen goede situatie zijn, want dat zou betekenen dat u een soort vaste schadevergoeding uitgekeerd zou krijgen die niet op uw specifieke situatie is gebaseerd. 

Hoe hoog uw letselschadevergoeding is, hangt af van de kosten die u maakt, de inkomsten die u mist en de immateriële schade die u lijdt door het ongeval. Wilt u er zeker van zijn dat uw letselschade op de juiste wijze wordt vergoed? Schakel dan de specialisten in van Slot Letselschade. Bel voor kosteloos advies op 030-6980690 of neem contact op.

Om het u eenvoudig te maken: de Slot Letselschade App

Met de Slot Letselschade App kunnen letselschade slachtoffers eenvoudig met een paar klikken aan de juiste juridische bijstand worden geholpen. De advocaten van Slot Letselschade hebben al vele duizenden slachtoffers succesvol bijgestaan, die nu nog makkelijker te vinden zijn.

Krijg antwoord op veel gestelde vragen, toegang tot de nieuwsbrief en verwijs relaties eenvoudig met een paar klikken door naar de letselschadeadvocaten van Slot Letselschade.

Download de app via onderstaande links of gebruik de QR-codes.

APP STORE:
https://apps.apple.com/nl/app/slot-letselschade/id1276508633

GOOGLE PLAY STORE:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.appec.slotletselschade&hl=nl&gl=NL

Nina heeft privaatrecht gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, met als specialisatie letselschade- en gezondheidsrecht. Ze heeft een bijzondere affiniteit met medische wetgeving, zo heeft ze haar afstudeerscriptie geschreven over de gebrekkige wettelijke bepalingen waar het gaat om de bescherming van patiënten. In 2012 is ze gaan werken bij AHL Advocaten op de sectie letselschade. In 2014 is Nina beëdigd tot advocaat en ze werkt sinds 1 februari 2017 bij Slot Letselschade.

Nina van Gorkum

ADVOCAAT

Alle specialisten

De blogs van Nina van Gorkum