Spring naar content
Coen de Koning
Coen de KoningAdvocaat

De Denktank Overlijdensschade denkt door

In 2009 kwam een aantal professionals uit de letselschadebranche voor het eerst bij elkaar om na te denken over een nieuwe manier om de schade te berekenen bij overlijden. Er bleek onder nabestaanden onbegrip en onvrede te bestaan over de wijze waarop hun schade toen nog werd berekend. Ook onder de meeste vakgenoten, zowel aan verzekeraars- als aan slachtofferzijde, bleek hierover onvrede te bestaan.

De Denktank Overlijdensschade denkt door

In 2009 kwam een aantal professionals uit de letselschadebranche voor het eerst bij elkaar om na te denken over een nieuwe manier om de schade te berekenen bij overlijden. Er bleek onder nabestaanden onbegrip en onvrede te bestaan over de wijze waarop hun schade toen nog werd berekend. Ook onder de meeste vakgenoten, zowel aan verzekeraars- als aan slachtofferzijde, bleek hierover onvrede te bestaan. De wijze waarop de schade werd berekend was onnavolgbaar’. Het had meer weg van een goochelwedstrijd voor gevorderden dan van een oprechte en eerlijke poging de schade op een transparante wijze te benaderen.

Het paste ook niet bij een moderne opvatting van de omgang met slachtoffers, dat deze geen werkelijke zeggenschap hadden over de afwikkeling van hun schade. De wijze waarop de schade werd berekend, was voor hen niet te begrijpen.De uitkomsen waren niet meer dan cijfers, waarbij een relatie met de schade zoals die werd ervaren volledig ontbrak. Welke schade werd nu precies vergoed, hoe was de berekening tot stand gekomen? Het bleef onder de oude methode volstrekt onduidelijk.

Daarbij is ook van belang dat de maatschappij zich inmiddels had ontwikkeld van de standaard situatie waarin de ene partner de verzorging van de kinderen en het huishouden op zich nam en de ander voor het inkomen zorgde, naar een maatschappij waarin deze rollen meer en meer door beide partners worden vervuld. De oude methode kon daar niet mee overweg, want deze ging uit van de traditionele rolverdeling.

Nieuwe methode van de Denktank

De Denktank kwam met een nieuwe methode die wel  transparant was, meeging in de maatschappelijke ontwikkelingen  en door de nabestaanden eenvoudig kon worden begrepen. Deze methode werd vastgelegd in de Notitie Denktank Overlijdensschade en sinds 2015 worden overlijdensschades via deze methode afgewikkeld.

Met de nieuwe methode wordt recht gedaan aan de maatschappelijke ontwikkelingen en vanwege de transparante en eenvoudigere berekeningswijze wordt de schade ook sneller afgewikkeld. Er is inmiddels ook zorg gedragen voor nog duidelijkere instructies bij de berekening, zodat nabestaanden nog minder hoeven te worden belast met administratieve rompslomp. Maar daarmee is nog niet alles koek en ei. Zo is de methode nog niet toepasbaar voor situaties waarin niet één van de ouders, maar beide ouders overlijden. Ook is de methode niet geschikt voor de berekening van schade na het overlijden van de ouder in een één-ouder gezin.

Inmiddels is de Denktank druk doende om te onderzoeken of ook in de rekenmethode ook voor deze situaties geschikt kan worden gemaakt. Dan zouden immers nog meer nabestaanden daarvan kunnen profiteren. Daarom is aan het Nibud gevraagd of met de daar bekende cijfers, ook voor deze gezinnen een oplossing kan worden bereikt. De Denktank verwacht later dit jaar met de resultaten van dit onderzoek naar buiten te kunnen komen.

Coen de Koning,
lid Denktank Overlijdensschade

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

Coen de Koning

ADVOCAAT