Spring naar content
Held en slachtoffer. Blog door Slot Letselschade
Lyndia Douwes
Lyndia Douwes Advocaat

Interview met Rowena van de Berg, 5 jaar na afwikkeling van haar letselschade.

Evelijn Tuynman
Evelijn TuynmanAdvocaat

Medische fout

De gezondheidszorg in Nederland is over het algemeen van hoog niveau. Toch worden er meer fouten gemaakt dan u misschien denkt. Naar schatting lopen jaarlijks zo’n 40.000 Nederlanders schade op als gevolg van een medische fout. Zo’n 2000 mensen overlijden zelfs aan de gevolgen van die fout. Letsel opgelopen door een medische fout is extra pijnlijk, omdat het wordt veroorzaakt door de persoon die juist uw medisch probleem had moeten verhelpen. Veel mensen blijven met hun schade zitten. Ze vinden het lastig hun arts aansprakelijk te stellen. Dat is onnodig want de arts is immers goed verzekerd. Wat kunt u doen als u het slachtoffer bent van een medische fout en uw schade wilt verhalen?

Een medische misser kan grote gevolgen hebben, niet alleen voor uw gezondheid maar ook voor uw financiële situatie. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan extra kosten voor medische zorg of hulpmiddelen, kosten van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en juridische hulp. Maar u kunt ook inkomensverlies lijden, als u door de medische fout arbeidsongeschikt bent geraakt. Of uw studie niet heeft kunnen afmaken. Ook dat voelt u doorgaans in uw portemonnee. Daarnaast heeft u recht op smartengeld.

Medische fout of complicatie?

Het onderscheid tussen een medische fout en een complicatie is in de praktijk niet altijd even duidelijk.
Pas bij een echte medische fout, als de schade te wijten is aan een tekortkoming, is uw schade verhaalbaar. In dat geval kunt u als patiënt of nabestaande de arts of de medische instelling met succes aansprakelijk stellen voor de schade.
Dat kan niet bij een complicatie. Van een complicatie is sprake wanneer ondanks juist handelen door de arts een probleem optreedt tijdens een medische behandeling. Bijvoorbeeld bij een van tevoren niet bekende allergie voor bepaalde medicijnen of een ontsteking van de operatiewond.

Wanneer die ontsteking echter veroorzaakt wordt door een in de operatiewond achtergebleven gaasje, is wèl weer sprake van een fout. Ook kan een complicatie tot een medische fout leiden als de arts niet adequaat handelt naar aanleiding van de opgetreden complicatie. Hieruit blijkt dat de scheidslijn tussen fout en complicatie soms erg dun is.

Soorten medische fouten

Op diverse momenten in de medische behandeling kunnen fouten worden gemaakt. Het begint al bij de voorlichting, een arts moet u voldoende informatie verstrekken over het belang van de ingreep, de mogelijke gevaren en mogelijke alternatieven.  U moet weloverwogen een beslissing kunnen nemen.  Ook kan de fout gelegen zijn in het stellen van een verkeerde diagnose. Verkeerde diagnoses komen helaas vaak voor en kunnen uiteraard verstrekkende gevolgen hebben voor de patiënt. Maar ook bij het uitvoeren van de ingreep en in de nazorg kan het misgaan.  Hiervan is sprake als bijvoorbeeld verkeerde medicatie wordt toegediend. Alle uit bovenstaande fouten voortvloeiende schade kan verhaald worden op de aansprakelijke zorgverlener en/of diens aansprakelijkheidsverzekeraar.

Bewijs van de medische fout

De bewijslast van de medische fout ligt bij u als slachtoffer. Aantonen dat een medische fout is gemaakt is vaak lastig. U kunt natuurlijk vragen om een second opinion bij een andere arts, die u al iets wijzer kan maken. De kosten hiervoor worden veelal gedekt worden door uw ziektekostenverzekeraar. Informeer hier vooraf wel eerst altijd naar.

Het belangrijkste bewijsstuk is echter uw medische dossier. U kunt uw medisch dossier opvragen bij de zorgverlener of het ziekenhuis. Zij zijn wettelijk verplicht u een kopie te verstrekken. De verzekeraar van arts of ziekenhuis zal in de aansprakelijkheidsdiscussie doorgaans stellen dat er geen fout is gemaakt, of dat de fout niet de oorzaak is van de door u gestelde schade. Bij onduidelijkheid zal een onafhankelijk medisch deskundige uitkomst moeten bieden. De deskundige zal dan moeten beoordelen of is voldaan aan de professionele standaard. Het is dan aan de juristen om uit te maken of ook sprake is van aansprakelijkheid.

Mag een arts een fout erkennen?

Heel veel artsen denken dat ze van hun verzekeraar niet mogen toegeven een fout te hebben gemaakt. Maar dat is niet juist. In de wet staat dat je een fout mag erkennen. De verzekeraar gaat over de erkenning van de aansprakelijkheid, maar mag je niet verbieden fouten toe te geven. Dus een arts mag erkennen een fout te hebben gemaakt. Het is ook wel zo eerlijk en netjes om dat te doen. Als u iemand aanrijdt door uw schuld, is het toch ook niet meer dan normaal dat toe te geven?

Wat zijn uw mogelijkheden?

Op de afhandeling van medische fouten door ziekenhuizen en verzekeraars valt helaas nog veel kritiek te leveren. Uit onderzoek van De Ombudsman naar de afhandeling van medische claims blijkt dat de medische wereld in de afgelopen 10 jaar nog niet veel opener is geworden over de fouten. In 2010 werd de Goma-richtlijn (Gedragscode Openheid Medische Incidenten) geïntroduceeerd. Deze gedragscode moest leiden tot een betere afwikkeling van de medische aansprakelijkheid. Veel heeft dat nog niet opgeleverd, maar er lijkt de laatste jaren wel meer openheid te komen. Dit vindt zijn oorzaak vooral in wetgeving en tuchtrechtspraak.

Wkkgz

Ook de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) probeert hieraan bij te dragen. Op grond van deze wet moeten medische fouten verplicht aan de patiënt gemeld worden en opgenomen worden in het medisch dossier van de patiënt. De wet moet ook zorgen voor een betere en snellere aanpak van klachten. Zo dienen per 1 januari 2017 alle zorgaanbieders een klachtenfunctionaris te hebben, waar patiënten bij terecht kunnen met hun klacht. Als het gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet oplost kan de patiënt de kwestie voorleggen aan De Geschillencommisie of een rechtszaak aanspannen.

Toch weten veel patiënten die in een dergelijke situatie terecht komen niet goed waar ze moeten beginnen. De bewijslastverdeling is een enorme drempel, evenals het gebrek aan vertrouwen in een eerlijke behandeling van hun claim. Het is dan ook verstandig om, wanneer u denkt dat er bij uw behandeling sprake is geweest van een medische misser, professionele juridische hulp te zoeken.

Met Slot Letselschade komt u verder

Onze advocaten en juristen hebben jarenlange ervaring met medische zaken. Zij kunnen een goede inschatting geven van de haalbaarheid van uw claim. Ook weten ze welke stappen moeten worden gezet om uw schade te claimen.
Bent u ervan overtuigd dat het om een medische fout gaat en wilt u uw schade claimen? Als u via onze Claimwijzer doorgeeft wat u is overkomen, nemen onze specialisten binnen 24 uur contact met u op. Uiteraard kunt u ook gewoon bellen op 030 20 81 103 of mailen aan info@slotletselschade.nl.

Kosten

Meestal dient een medisch en juridisch haalbaarheidsonderzoek te worden gedaan. Deze kosten dient u zelf te voldoen. Als de aansprakelijkheid komt vast te staan, dan kunnen wij het verdere schaderegelingstraject voor u kosteloos begeleiden. Want na erkenning van aansprakelijkheid moeten ook de kosten van onze werkzaamheden als onderdeel van uw schade worden vergoed door de verzekeraar.

Evelijn Tuynman studeerde rechten in Groningen aan de RUG. Sinds 1 januari 2008 werkt zij als juridisch medewerker bij Slot Letselschade.  Daarvoor was zij werkzaam als letselschadejurist bij een grote rechtsbijstandverzekeraar. Op 30 augustus 2019 is Evelijn beëdigd tot advocaat. Naast de zwaardere verkeerszaken behandelt ze werkgeversaansprakelijkheidszaken en arbeidsongeschiktheidsgeschillen, voortvloeiend uit particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Evelijn is gespecialiseerd in medische kunstfouten, medische klacht- en tuchtzaken.

Evelijn Tuynman

ADVOCAAT

De blogs van Evelijn Tuynman

~Op 8 april 2014 raakte je betrokken bij een ongeval. Wat gebeurde er?

Ik zat bij een collega in de auto, we waren onderweg naar ons werk. Toen we de parkeerplaats opreden zag een automobiliste die het parkeerterrein wilde verlaten onze auto over het hoofd en reed ons aan de linker voorkant van de auto aan.

~Door het ongeval ben je gewond geraakt, wat voor letsel heb je opgelopen?

Eigenlijk had ik niet direct in de gaten dat het niet goed met me ging maar na een uurtje kreeg ik last van mijn nek, schouder en rechterarm. Mijn arm leek donkerder te kleuren en werd zwaarder. Mijn manager heeft me naar huis gestuurd omdat hij zag dat het niet goed ging. Toen de klachten niet minder werden in de dagen daarna ben ik naar de huisarts gegaan. De huisarts verwees me door naar de fysiotherapeut. 

~Hoe ging het toen verder?

Helaas bleken de nek- en schouderklachten, met uitstraling naar mijn hand en vingers, en de hoofdpijn hardnekkig. Na een half jaar gaf de fysiotherapeut aan dat ze niks meer voor me kon doen. Mijn tijdelijke contract was ik inmiddels kwijtgeraakt omdat ik niet vlot herstelde na het ongeluk. Al met al ging het alleen maar slechter met me. Voor het ongeval ging het al niet goed met me en het ongeval was de druppel die de emmer deed overlopen.

~Kun je vertellen hoe je situatie voor het ongeval was?

Ik heb een MBO 3 opleiding als pedagogisch medewerkster afgerond maar kon in die periode geen werk vinden in die kinderopvang. Tijdelijk heb ik daarom een baantje in de schoonmaakbranche genomen. Ik kampte op dat moment met een eetstoornis en een posttraumatisch stresssyndroom en was daarvoor in behandeling gegaan. 

~En daar kwam het ongeval dus nog eens overheen, wat betekende dat voor jou?

Ten tijde van het ongeluk was ik totaal niet in balans, ik stond eigenlijk op een soort overlevingsstand. Ik was gaan samenwonen met mijn vriend en omdat er nou eenmaal geld moest binnenkomen om de rekeningen te kunnen betalen bleef ik werken, maar eigenlijk was het allemaal teveel. Hoe raar het ook klinkt, het ongeluk is eigenlijk mijn redding geweest. Het was het laatste zetje, ik moest mijn lichaam en geest rust geven maar dat lukte niet; door het ongeval kon ik niet anders. 

~Je zegt dat het ongeluk je redding is geweest maar ook dat het alleen maar slechter met je ging nadat de fysiotherapeut zei dat zij niks meer voor je kon betekenen en je bovendien je baan was kwijtgeraakt. Kun je dat uitleggen?

Op dat moment ging het inderdaad alleen maar slechter met me. Mijn eetstoornis speelde weer meer op toen ik thuis kwam te zitten en ik raakte depressiever. Toen het UWV na anderhalf jaar zei dat ik wel weer kon werken terwijl ik dat zelf absoluut niet zag zitten kwamen er ook nog financiële zorgen bij. Ik kwam maar heel kort in aanmerking voor een WW-uitkering en daarna zou ik geen inkomen meer hebben.

~Hoe verliep de letselschadezaak?

Toen ik door de huisarts doorverwezen werd naar de fysiotherapeut en dus geconfronteerd werd met kosten heb ik Slot Letselschade ingeschakeld. Lyndia Douwes heeft mijn zaak in behandeling genomen en de tegenpartij aansprakelijk gesteld. Pas 6,5 maand na het ongeval erkende de verzekeraar de aansprakelijkheid. Dit duurde zo lang omdat de hun verzekerde de zaak niet gemeld had. Ook daarna duurde het nog een poos voordat de verzekeraar met het eerste voorschot over de brug kwam. Ondertussen maakte ik kosten voor de fysiotherapie en later ook manuele therapie. Daarvoor moest ik met de trein dus ik had ook behoorlijk wat reiskosten terwijl aan de andere kant mijn inkomen flink gedaald was omdat ik een uitkering kreeg. 

~ De letselschadezaak liep dus aanvankelijk stroef, hoe ging het verder?

Pas ruim een jaar na het ongeval kwam er een schaderegelaar van de verzekeraar bij mij thuis. Tijdens dit driegesprek werden goede afspraken gemaakt en de toezegging werd gegaan voor een ruim voorschot zodat ik even geen zorgen hoefde te hebben over mijn financiële situatie en alle onkosten. Ook was de schaderegelaar het eens met het voorstel om een arbeidsdeskundige in te schakelen om mij weer aan het werk of aan studie te helpen. 

~Er werd dus een reintegratietraject opgestart?

Nee, helaas dacht de verantwoordelijke behandelaar bij de verzekeraar er anders over. Hij ging niet akkoord met begeleiding door een arbeidsdeskundige. De reden die daarvoor werd gegeven was dat zijn medisch adviseur vond dat er medisch gezien niet zoveel aan de hand was en omdat ik voor ongeval ook al onder intensieve psychische behandeling stond. Bovendien deed ik op dat moment werk onder mijn opleidingsniveau. Allemaal redenen volgens de verzekeraar waarom ze mij niet hoefden te helpen, ondanks de duidelijke fysieke klachten die door het ongeval ontstaan waren.

~Wat wilde jij op dat moment zelf?

Ik wilde gewoon mijn leven weer op kunnen pakken, die schadevergoeding interesseerde me verder niet. Ik kreeg er stress van dat de verzekeraar alles op mijn voorgeschiedenis wilde gooien en had het gevoel dat ik me constant moest bewijzen. Gelukkig luisterde Lyndia heel goed naar mij, ik had echt het gevoel dat zij goed begreep waar ik het meest mee geholpen zou zijn. Samen hebben we toen gekeken wat ervoor nodig zou zijn voor mij om zelf verder te gaan en de letselschadezaak af te ronden. 

~Hoe zag dat zelf verder gaan eruit?

Een baan op een kinderdagverblijf, het werk waarvoor ik was opgeleid, was te zwaar voor me geworden omdat ik nog steeds last had van mijn nek en schouders. Ik had eerder wel eens gedacht aan een opleiding tot doktersassistente en ik ben in kaart gaan brengen wat de kosten hiervan zouden zijn. Uiteindelijk heeft Lyndia daarna een voorstel aan de verzekeraar gedaan om tot een regeling te komen. Die regeling heeft mij in staat gesteld een punt achter de zaak te zetten en verder te gaan.

~ Hoe zag die regeling eruit?

Ik ontving een totaalbedrag voor alle opleidingskosten gedurende 3 jaar, inclusief aanschaf van een laptop en studiematerialen. Ook werd gedurende de volledige studieduur mijn inkomen aangevuld en ik kreeg budget voor inschakeling van een arbeidsdeskundige gedurende een jaar na afloop van mijn studie, als ik daar behoefte aan zou hebben. Ook inbegrepen waren medische kosten, reiskosten voor medische behandelingen en een smartengeldvergoeding. Het uiteindelijke bedrag dat ik ontving overtrof mijn verwachtingen en dat gaf rust om verder aan mijn toekomst te werken.

~ Hoe is het daarna met je gegaan en hoe gaat het inmiddels met je?

Ik zei eerder dat het ongeluk mijn redding is geweest en dat denk ik ook echt. Door het ongeval ging het aanvankelijk in alle opzichten slechter met me maar uiteindelijk kon ik me, doordat ik lichamelijk tot rust werd gedwongen, beter focussen op mijn traumabehandeling en het herstel van mijn eetstoornis. Op het moment dat ik daaraan toe was ben ik aan de opleiding voor doktersassistente begonnen. Dat was zwaar maar ik wist heel zeker dat ik voorwaarts wilde en ik heb niet getwijfeld. Ik heb uiteindelijk afstudeerstage gelopen op de afdeling Gynaecologie & Verloskunde in het Gelre Ziekenhuis en daar werk ik nu nog steeds met veel plezier. Mijn nek blijft een zwakke plek en daarom ga ik eens per 3 maanden naar de fysiotherapeut maar verder gaat het goed met mij, mijn trauma’s heb ik verwerkt en de eetstoornis speelt geen rol meer in mijn leven.

~ Hoe kijk je nu 5 jaar na het afronden van de letselschadezaak terug? 

Ik heb heel veel geluk gehad vind ik. Geluk dat ik er zo goed uit gekomen ben en geluk dat ik een goede belangenbehartiger had. Ik had echt het gevoel dat zij naar me luisterde en er was om me te helpen. Uiteindelijk overtrof de schadevergoeding mijn verwachtingen en op die manier werd ik in staat gesteld om zonder financiële zorgen een opleiding te doen en aan mijn toekomst te werken. Uiteindelijk heeft de verzekeraar hier natuurlijk ook aan meegewerkt maar zonder Lyndia’s hulp hadden ze me ongetwijfeld met een kluitje het riet in gestuurd. Voor mij geldt dus echt: een geluk bij een ongeluk! 

Om het u eenvoudig te maken: de Slot Letselschade App

Met de Slot Letselschade App kunnen letselschade slachtoffers eenvoudig met een paar klikken aan de juiste juridische bijstand worden geholpen. De advocaten van Slot Letselschade hebben al vele duizenden slachtoffers succesvol bijgestaan, die nu nog makkelijker te vinden zijn.

Krijg antwoord op veel gestelde vragen, toegang tot de nieuwsbrief en verwijs relaties eenvoudig met een paar klikken door naar de letselschadeadvocaten van Slot Letselschade.

Download de app via onderstaande links of gebruik de QR-codes.

APP STORE:
https://apps.apple.com/nl/app/slot-letselschade/id1276508633

GOOGLE PLAY STORE:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.appec.slotletselschade&hl=nl&gl=NL

Lyndia Douwes studeerde privaatrecht aan de Universiteit Utrecht, met gezondheids- en aansprakelijkheidsrecht als specialisaties. Van haar hand verscheen een publicatie over emotionele belangen in het recht in het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht. Zij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van medische fouten, arbeidsongevallen, geschillen met arbeidsongeschiktheidsverzekeraars en zwaardere letselschadezaken.

Na haar afstuderen in 1999 heeft zij als belangenbehartiger van letselschadeslachtoffers gewerkt voor 2 rechtsbijstandverzekeraars. Vanaf 1 februari 2013 is Lyndia werkzaam bij Slot Letselschade en in 2018 is zij beëdigd tot advocaat.

Lyndia Douwes

ADVOCAAT

Alle specialisten

De blogs van Lyndia Douwes