Spring naar content
Andra Herngreen
Andra HerngreenAdvocaat

Letselschade door een hondenbeet

Als u gebeten bent door een hond, doet u er verstandig aan om naast medische hulp, ook juridische hulp in te schakelen. Door een hondenbeet kan immers zowel materiële als immateriële schade ontstaan. Deze schade kan verhaald worden op de bezitter/eigenaar van de hond. Hieronder leest u welke schade u vergoed kunt krijgen.

Risico-aansprakelijkheid voor de bezitter van een hond

Voor de schade die u ten gevolge van een hondenbeet hebt geleden, kunt u de bezitter van de hond aansprakelijk stellen. Er is dan sprake van een risico-aansprakelijkheid (artikel 6:179 BW). Dit betekent dat de bezitter van de hond vrijwel altijd aansprakelijk is. Dus zelfs als hij geen schuld heeft aan het ontstaan van de schade door zijn hond.

Meestal zal de bezitter of eigenaar van een hond voor de door de hond veroorzaakte schade verzekerd zijn via een aansprakelijkheidsverzekering (AVP). Als er geen aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, kan de schade ten gevolge van de hondenbeet uiteraard verhaald worden op de bezitter zelf. Maar het regelen van de schade gaat meestal eenvoudiger als er wel een verzekering is.

Materiële schade ten gevolge van een hondenbeet

De materiële schade kan bijvoorbeeld bestaan uit de kosten van een tetanus-inenting, kledingschade, eigen risico, medische kosten en reiskosten. Bij ernstig letsel kan ook sprake zijn van arbeidsongeschiktheid, waardoor u inkomsten mist en wellicht ook in en om het huis hulp nodig heeft, zoals hulp bij het huishouden.

Smartengeld ten gevolge van een hondenbeet

De gevolgen van een hondenbeet zijn helaas soms zeer ernstig. Bijvoorbeeld bij een hondenbeet in het gezicht met als gevolg blijvende littekens en psychische klachten, zoals angstklachten. Zeker voor kinderen kan het een zeer traumatische ervaring zijn als zij gebeten worden door een hond. Voor deze schade bestaat recht op smartengeld, wat we ook wel immateriële schade noemen.

Jurisprudentie over smartengeld na een hondenbeet

Helaas is het lastig een duidelijke lijn te ontdekken in de rechtspraak als het gaat om de vergoeding van smartengeld. Hieronder noemen we drie uitspraken, waarbij de bedragen variëren van € 2500,00 tot € 40.000,00.

Lees en oordeel zelf: wat zou u billijk vinden?

  1. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-07-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6623

Het slachtoffer in deze zaak is een meisje dat door een hond in haar linkerarm is gebeten, waarvoor zij diezelfde dag wordt opgenomen in het ziekenhuis en geopereerd moet worden aan de bijtwond en waarbij een antibioticumkuur wordt voorgeschreven. De dag erna wordt zij uit het ziekenhuis ontslagen, maar omdat zij klachten blijft houden (misselijk, diarree, overgeven, verzwakt), wordt ze opnieuw gedurende drie dagen in het ziekenhuis opgenomen. Het Hof oordeelt dat een smartengeldvergoeding van € 2.500,00 billijk is.

  1. Rechtbank Rotterdam 27-04-2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7057

In deze zaak is een vierjarig jongetje in zijn gezicht en arm gebeten door pitbull. Het gezicht van het jongetje heeft enige tijd in de bek van de hond vastgezeten. Pas nadat hij om hulp heeft geroepen, is zijn gezicht uit de bek van de hond bevrijd. Door de hondenbeet heeft hij vele bijtwonden in het gezicht opgelopen. Hij is twee dagen in het ziekenhuis opgenomen geweest en door een plastisch chirurg geopereerd. Als gevolg van de bijtwonden heeft hij littekens in zijn gezicht gehouden.

De rechtbank houdt er rekening mee dat het verboden was een pitbull te bezitten. Vast staat dat de hond het gezicht van het jongetje enige tijd in zijn bek heeft vastgehouden. En ook dat hij pas na hulpgeroep van het jongetje uit de bek van de hond is bevrijd. Dit is voor het slachtoffer een zeer traumatische ervaring geweest. Ook wordt er rekening mee gehouden dat hij twee dagen met ernstige beetwonden in het ziekenhuis opgenomen is geweest en dat hij door een plastisch chirurg is geopereerd. Ook speelt mee dat hij mogelijk altijd blijvende littekens in het gezicht heeft en in ieder geval nog een operatie zal moeten volgen. Het is een kwetsbaar jongetje dat gepest wordt met de littekens die hij aan de beet heeft overgehouden. De rechtbank acht een smartengeldvergoeding van € 7.000,00 een billijke vergoeding.

  1. Rechtbank Rotterdam 27-09-2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7453

Het slachtoffer in deze zaak stelt dat sprake is van ontsieringen op haar lichaam als gevolg van een hondenbeet en dat zij naast zwaar lichamelijk letsel tevens een meervoudig post traumatisch stress syndroom (PTSS) heeft opgelopen. Daarvoor krijgt zij nog steeds intensieve psychologische behandeling. De rechter is van oordeel dat een bedrag van € 40.000,00 passend is als vergoeding voor de immateriële schade, waarbij met name gelet wordt op de mate van verwijtbaarheid van de aansprakelijke persoon.

Slot Letselschade helpt u, ook bij letselschade door een hondenbeet

Als u letselschade oploopt komt er veel op uw af. Ook bij een hondenbeet zit u met veel vragen en zorgen.

Een gespecialiseerde advocaat van Slot Letselschade kan deze vragen beantwoorden en uw zorgen verlichten. U weet dan ook zeker dat er geen schadeposten onbesproken blijven en u maximaal gecompenseerd zult worden. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op indien u nog vragen heeft of gebruik wilt maken van onze dienstverlening.

Vul de Claimwijzer in of bel ons op 030-6980690. Wij zijn u graag van dienst!

Andra heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. In 1998 is zij afgestudeerd in de richtingen privaatrecht en strafrecht. Van huis uit heeft zij een grote affiniteit met de gezondheidszorg.

Tijdens haar studie liep zij een aantal maanden stage op een advocatenkantoor, waar zij voor het eerst in aanraking kwam met de letselschadepraktijk. Dit rechtsgebied had meteen haar grote belangstelling. Daarom heeft zij voor haar afstudeerscriptie privaatrecht gekozen voor een onderwerp op het gebied van (medische) aansprakelijkheid: “De aansprakelijkheid voor bijwerkingen van farmaceutische producten”.

Na haar studie is zij gaan werken als jurist letselschade bij een rechtsbijstandverzekeraar. Daarna is zij aan de slag gegaan als advocaat, waarbij ze veel proceservaring heeft opgedaan. Ze werkte in een algemene praktijk, met een sterke focus op letselschade. Daarna heeft zij zich een periode toegelegd op de zorg voor haar kinderen. In 2013 heeft Andra het mastervak gezondheidsrecht gevolgd aan de Universiteit Utrecht, om haar kennis van de medische aansprakelijkheid verder te vergroten. Sinds eind 2015 is zij weer werkzaam als jurist op het gebied van gezondheidsrecht/letselschade. Op 26 juni 2017 is Andra gestart als juridisch medewerker bij Slot Letselschade en in 2018 opnieuw beëdigd tot advocaat.

Andra Herngreen

ADVOCAAT