Spring naar content
Franka Tukker
Franka TukkerAdvocaat

Materiële en immateriële schade

Ubent het slachtoffer geworden van een ongeluk en heeft daardoor letselschade opgelopen. Een uiterst vervelende situatie! U heeft hierdoor veel vragen. U hoort termen als materiële en immateriële schade, maar u bent wellicht niet op de hoogte van de exacte inhoud ervan. Wat is materiële en immateriële schade? Wat is het verschil hier tussen? Slot Letselschade legt het u duidelijk uit!

Wat is materiële schade?

Materiële schade en immateriële schade worden soms door elkaar gehaald. Wat is het verschil?

Materiële schade is de schade waar echte financiële schade tegenover staat. Denk aan kosten die u maakt. Bijvoorbeeld kosten van een woningaanpassing, huishoudelijke hulp of niet vergoede ziektekosten. Naast kosten kan ook derving van inkomen of carrièreverlies als financiële schade worden gezien. Materiële schade komt op allerlei manieren voor.

Voorbeelden van materiële schade zijn:

 • Inkomensverlies
 • Pensioenschade
 • Kosten van huishoudelijke hulp
 • Ziektekosten (ziekenhuiskosten, kosten fysiotherapeut, kosten hulpmiddelen)
 • Kosten woningaanpassing
 • Extra reiskosten
 • Stijgende verzekeringspremie
 • Telefoonkosten
 • Juridische hulp

Materiële schade lijkt dus vrij concreet. Maar het vaststellen van de hoogte ervan en het verband tussen de schade en het ongeval is vaak lastig. Vooral als het om blijvende schade gaat, die zich dus ook in de toekomst blijft voordoen. Denkt u bijvoorbeeld aan de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dit leidt niet alleen tot direct inkomensverlies, maar vaak ook tot het mislopen van een bepaalde carrière en pensioenverlies.

Wat is immateriële schade?

Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Het is een vergoeding voor het leed dat ontstaat door lichamelijk en/of psychisch letsel veroorzaakt door een ander. Deze schade is lastig uit te drukken in geld. Het gaat vaak om zeer subjectieve kenmerken zoals pijn, emotie en verdriet.

Voorbeelden van immateriële schade zijn:

 • Psychisch of lichamelijk letsel, al dan niet blijvend
 • Missen van levensvreugde
 • Verlies van sociale contacten
 • Pijn door het ongeluk
 • Angst als gevolg van het ongeluk
 • Moeten stoppen met hobby’s of beroep

Anders dan wel eens wordt gedacht, bestaat er ook recht op smartengeld als er geen psychisch letsel is. En ook als het letsel volledig herstelt, heeft u recht op smartengeld. Dus ook bij een beenbreuk die volledig herstelt, kunt u smartengeld vorderen.

Hoe ernstiger en blijvender het letsel, hoe hoger het bedrag aan smartengeld. Daarbij speelt ook de duur van de ziekenhuisopname, de revalidatieperiode, de leeftijd en het al dan niet verliezen van werk en sociale contacten een rol. Maar het vaststellen blijft lastig en er zijn geen vaste richtlijnen voor. De smartengeld vergoedingen in Nederland lopen achter bij die in omringende landen. Daarom is er de laatste tijd veel druk op rechters om hogere bedragen toe te kennen.

Het vorderen van materiële en immateriële schade

Goed om te weten: u kunt zowel bij lichamelijk als psychisch letsel zowel materiële als immateriële schade vorderen. Hierbij gaat het bij immateriële schade dus om een vergoeding voor het leed dat ontstaat door lichamelijk en/of psychisch letsel. Bij materiële schade zal de vergoeding gericht zijn op de financiële schade die wordt ondervonden.

Wanneer u materiële en immateriële schade heeft opgelopen, is het erg belangrijk om een letselschadespecialist te benaderen. Als slachtoffer is de kans groot dat u schade over het hoofd ziet, of dat de gevolgen van opgelopen schade niet duidelijk zijn. Terwijl deze wel degelijk impact hebben op uw toekomst.

De gespecialiseerde advocaten en juristen van Slot Letselschade beschikken over de juiste deskundigheid en ervaring om u een compleet beeld te geven. Zij helpen u bij het claimen van de materiële en immateriële schade.

Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of heeft u andere vragen? Vul dan gratis de Claimwijzer in of neem contact met ons op via het telefoonnummer 030-6980690 of via e-mail info@slotletselschade.nl. Ons advies is meestal kosteloos!

Franka studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht waar zij afstudeerde in twee richtingen, privaat- en strafrecht. Het (medische) aansprakelijkheidsrecht had al vroeg haar belangstelling, getuige ook haar scriptie over de “Medische aansprakelijkheid van ziekenhuizen en artsen, zowel op civiel-, tucht- als strafrechtelijk gebied”.

Na haar studie heeft zij als letselschadejurist voor letselschadeslachtoffers gewerkt bij een grote rechtsbijstandverzekeraar. In 2005 is Franka beëdigd als advocaat waarna zij bij een advocatenkantoor in Nieuwegein gewerkt heeft. Vanaf januari 2017 is Franka werkzaam bij Slot Letselschade en behandelt zij zaken aangaande verkeersongevallen, werkgeversaansprakelijkheid en medische kunstfouten en versterkt zij tevens de procespraktijk binnen het kantoor. Het belang van de cliënt heeft altijd prioriteit: zij wil in overleg met de cliënt eerst bepalen wat het beste resultaat is om dit vervolgens te behalen in een minnelijk traject of desnoods in een gerechtelijke procedure.

Franka Tukker

ADVOCAAT

De blogs van Franka Tukker