Paarden zijn erg mooie maar helaas ook erg gevaarlijke dieren. Jaarlijks vinden er duizenden ongevallen plaats met paarden, met soms zeer ernstig letsel tot gevolg. Als u letselschade oploopt door een trap of de val van een paard, dan kunt u de bezitter van het paard aansprakelijk stellen. Die is dan verantwoordelijk voor de vergoeding van de door zijn paard toegebrachte letselschade. Wordt het paard gebruikt bij rijlessen, dan kunt u de rijschool aansprakelijk stellen. Maar er kan wel eigen schuld worden aangenomen: als u van een paard valt wordt vaak aangenomen dat u dat risico min of meer aanvaard heeft. Dan wordt niet uw hele letselschade vergoed, maar slechts een deel.

Mocht u in deze situatie zitten, dan kan Slot Letselschade u bijstaan bij het claimen van uw letselschade. Onze letselschade advocaten en juristen helpen u graag verder en het inschakelen van onze hulp is zinvol, want:Mocht u in deze situatie zitten, dan kan Slot Letselschade u bijstaan bij het claimen van uw letselschade. Onze letselschade advocaten en juristen helpen u graag verder en het inschakelen van onze hulp is zinvol, want:

  • Letselschade door toedoen van een paard is vrijwel altijd verhaalbaar
  • Bezitter van het paard of de rijschool is meestal aansprakelijk
  • Als u van een paard valt, kan gedeeltelijke eigen schuld worden aangenomen.
Vul voor gericht advies onze Claimwijzer in

Letselschade door een paard: drie veel voorkomende voorbeelden

Het gaat bij letselschade toegebracht door een paard om een zogenaamde risico-aansprakelijkheid: ook al heeft de bezitter of rijschool geen schuld, dan is hij toch aansprakelijk voor het risico van het gevaar dat zijn paard een ander letsel toebrengt. Hieronder geven we drie voorbeelden van de situaties waarbij meestal letselschade door toedoen van een paard ontstaat. Niet in al deze gevallen heeft u altijd recht op 100% vergoeding van uw schade.

1.Val van een paard tijdens rijles

Als u van een paard valt tijdens een rijles, dan is de rijschool aansprakelijk. Wel kan als u een ervaren ruiter bent en de rij-instructeur geen fout maakte u toch met een deel van uw schade blijven zitten. U wordt dan namelijk geacht het risico van de val van een paard te kennen. Door toch op het paard te gaan zitten, wordt dan aangenomen dat u dit risico deels heeft aanvaard. Bij kinderen, zeer onervaren ruiters of als de instructeur een fout heeft gemaakt, wordt de schade meestal wel voor 100% vergoed.

Slot Lestelschade vindt het vreemd dat een rijschool, die zich toch kan verzekeren tegen schade, en die bovendien zijn geld verdient door mensen op paarden te laten rijden, toch eigen schuld aan leerlingen kan tegenwerpen. Wij vinden dat als je je geld verdient door mensen bloot te stellen aan het gevaar dat paarden nu eenmaal met zich meebrengen, je ook de letselschade moet vergoede als dat gevaar zich voordoet. Helaas denken nog niet alle rechters zo, maar wij blijven ons inzetten om ze wel zover te krijgen.

2. Val van een paard, maar niet tijdens een les

Als u van een paard valt tijdens een door u zelf ondernomen paardrijrit, dan is de bezitter aansprakelijk. Bent u of uw partner zelf de bezitter (eigenaar) van het paard, dan heeft u geen recht op schadevergoeding. Is een ander de bezitter, dan dient die uw letselschade te vergoeden.

Wel zal dan meestal een deel van uw schade niet worden vergoed. U wordt namelijk geacht het risico van de val van een paard te kennen als u er zelf op uit gaat. Door op het paard te gaan zitten, wordt dan aangenomen dat u dit risico deels heeft aanvaard.

Als het paard aan u wordt verhuurd kan dit iets anders liggen (zie ook hierboven onder punt 1 bij de lessituatie). Als degene die het paard heeft verhuurd u een gelet op uw capaciteiten ongeschikt paard heeft meegegeven, dan kan dat reden zijn waarom u toch uw hele schade vergoed krijgt.

3. Schop van een paard

Als u letselschade oploopt omdat u wordt geschopt of omvergelopen door een paard, dan wordt meestal aangenomen dat u recht heeft op 100% schadevergoeding. De bezitter is dan aansprakelijk, ook al kon hij er niets aan doen dat het paard u letsel toebracht.

Voorbeelden van letsel veroorzaakt door een paard

Bij letsels die zijn veroorzaakt door de val of de schop van een paard gaat het helaas soms om zeer ernstig letsel, zoals gecompliceerde botbreuken, breuken in de gewrichten, hersenschudding, neurologische uitval, ernstig hoofdletsel, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en zelfs dwarslaesie. In uitzonderlijke gevallen is zelfs sprake van overlijden.

Bij letsel na een ongeval met een paard is het altijd raadzaam om naast medische hulp ook juridische hulp te zoeken. Slot Letselschade kan dan voor u de mogelijkheid beoordelen om letselschade inclusief smartengeld te claimen na een dergelijk paardrij-ongeval. Bij overlijden kunnen de nabestaanden overlijdensschade claimen. Slot Letselschade is een van dė experts in Nederland als het gaat om het verhalen van overlijdensschade. Dus ook dan kunt u bij ons terecht.

Direct naar:

BEHOEFTE AAN EEN LETSELSCHADE ADVOCAAT?

VUL DE CLAIMWIJZER IN

Route naar ons kantoor