Letselschade door een ongeval met een hoogwerker heeft vaak ernstige gevolgen voor de betrokkenen. Iemand die van grote hoogte naar beneden valt kan ook met bescherming ernstig letsel oplopen. Ook komt het voor dat hoogwerkers lading verliezen of omvallen, waarbij slachtoffers kunnen vallen. Dan kan er tevens sprake zijn van ernstig letsel.

Mocht u in deze situatie zitten, dan kan Slot Letselschade u bijstaan bij het claimen van uw letselschade. Onze letselschade advocaten en juristen helpen u graag verder en het inschakelen van onze hulp is zinvol, want:

  • een slachtoffer van een ongeval met een hoogwerker loopt bij een ongeval vaak ernstig letsel op;
  • een slachtoffer heeft bij erkende aansprakelijkheid recht op vergoeding van letselschade inclusief smartengeld;
  • wij bieden u kosteloze bijstand bij volledige aansprakelijkheid.
Vul voor gericht advies onze Claimwijzer in

Ongeval op het werk: werkgever aansprakelijk

Vaak vindt een ongeval met een hoogwerker tijdens werktijd plaats en is het slachtoffer een werknemer die op de bouwplaats aan het werk was. Vaak is dan de eigen werkgever of de inlener aansprakelijk. Aan een werkgever worden hoge eisen gesteld als het gaat om de veiligheid van de werknemers, zeker in de bouw. Als er dan toch een ongeval plaatsvindt, dan wordt de werkgever al snel aansprakelijk gehouden. Daarnaast is er vaak sprake van het inlenen van arbeidskrachten. Dan kan naast de werkgever ook de inlener aansprakelijk zijn. Als er sprake is van een arbeidsongeval dan wordt geen eigen schuld toegepast. Als slachtoffer van een dergelijk ongeluk hebt u dan ook recht op volledige vergoeding van uw letselschade, inclusief smartengeld.

Ongeval buiten werk: eigenaar hoogwerker meestal aansprakelijk

Wie gebruik maakt van een hoogwerker moet natuurlijk zorgen dat hij derden geen letselschade berokkent. Gebeurt dat toch in de vorm van een ongeval met de betreffende hoogwerker, dan is er meestal een fout gemaakt. Die fout komt meestal voor rekening van de gebruiker of de eigenaar van de hoogwerker. Ook als u geen werknemer bent en op of bij bouwwerkzaamheden letsel oploopt, kunt u de letselschade, inclusief smartengeld, dus meestal verhalen. Ook als u eigenlijk niet op de bouwplaats mocht komen, hebt u vaak toch recht op schadevergoeding.

Letsel na een ongeval met een hoogwerker is vaak ernstig; denk hierbij aan botbreuken, dwarslaesies en hoofd- en hersenletsel. Soms is zelfs sprake van een dodelijke afloop, in dat geval hebben de nabestaanden recht op vergoeding van overlijdensschade.

Ongeval met een hoogwerker leidt vaak tot letselschade

Bij letselschade na een ongeval met een hoogwerker kan het slachtoffer zijn letselschade claimen bij de aansprakelijke partij. Dat is de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval. Is sprake van een arbeidsongeval dan is de werkgever of de inlener aansprakelijk. Dan wordt geen eigen schuld toegepast. Om een maximale schadevergoeding te kunnen claimen dient u zich van goede juridische hulp te voorzien door een letselschadeadvocaat. Een aansprakelijke partij zal immers niet uit eigen vrije wil uw schade of letselschade inclusief smartengeld na een ongeval met een hoogwerker volledig willen vergoeden.

Voorbeelden van letsel na ongeval met hoogwerker

De schade die is ontstaan door het letsel dat u hebt opgelopen tijdens een ongeval met een hoogwerker komt dus voor vergoeding in aanmerking. Bij letselschade door een dergelijk ongeval kunt u denken aan de hoofdpijn, schaafwonden, kneuzingen en eenvoudige botbreuken, die meestal van tijdelijke aard zijn. Maar er kan ook sprake zijn van ernstiger letsel, zoals gecompliceerde botbreuken, breuken in de gewrichten, hersenschudding, neurologische uitval, ernstig hoofdletsel, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en dwarslaesie.

Bij letsel na een ongeval met een hoogwerker is het altijd raadzaam om naast medische hulp ook juridische hulp te zoeken. Slot Letselschade kan dan voor u de mogelijkheid beoordelen om letselschade inclusief smartengeld te claimen na een ongeval met een hoogwerker. Bij overlijden kunnen de nabestaanden overlijdensschade claimen. Slot Letselschade is een van dė experts in Nederland als het gaat om het verhalen van overlijdensschade. Dus ook dan kunt u bij ons terecht.

Direct naar:

BEHOEFTE AAN EEN LETSELSCHADE ADVOCAAT?

VUL DE CLAIMWIJZER IN

Route naar ons kantoor