Ieder jaar lopen tienduizenden patiënten letselschade op als gevolg van een medische fout. In veel gevallen is sprake van een fout voor, tijdens of na een operatie. Zo kan door onvoldoende onderzoek een verkeerde operatie zijn voorgesteld. Of wordt wel de juiste operatie voorgesteld, maar de operatie zelf verkeerd uitgevoerd. Ook gebeurt het regelmatig dat de nazorg tekort schiet. Helaas zien we ook nog wel eens dat het in alle stadia misgaat: slechte medische zorg beperkt zich soms helaas niet tot maar één fase. In sommige gevallen is zelfs sprake van overlijden als gevolg van een verwijtbare medische fout van de behandelend arts.

Medische zaken zijn vaak erg moeilijk te bewijzen. De patiënt mankeert immers altijd al iets, anders zou er geen behandeling zijn. Ook is de arts lang niet altijd aansprakelijk als er schade ontstaat: hij moet zijn best doen, maar kan niet garanderen dat de behandeling een bepaald resultaat oplevert. Fout gegaan, is dan ook niet altijd fout gedaan. Alleen wanneer kan worden bewezen dat de arts nalatig heeft gehandeld, kan er een claim worden ingediend om uw letselschade te vergoed te krijgen.

Als u het slachtoffer bent geworden van een medische fout, is vaak sprake van ernstige letselschade. Het ziekenhuis of de arts is hier vaak voor verzekerd. Het is wel belangrijk dat u weet dat niet iedere medische fout direct verwijtbaar is. De maatstaf om te bepalen of een arts verwijtbaar heeft gehandeld, is hoe een vergelijkbare redelijk bekwaam en redelijk handelend arts zou hebben gehandeld.

Medische en juridische beoordeling

Artsen spreken vaak van complicaties als er iets fout gaat. Dan bedoelen ze dat ze geen verwijtbare fout hebben gemaakt, maar dat er ‘per ongeluk’ iets is misgegaan en dat ze niet aansprakelijk zijn voor de fout. Het onderscheid tussen een verwijtbare fout en een complicatie is vaak heel moeilijk te maken. Vaak zal een onafhankelijk medisch deskundige moeten worden ingeschakeld om een oordeel te geven over de zaak. De deskundige zal oordelen of de arts of de arts heeft gehandeld zoals mocht worden verwacht. Het is daarna dan aan de juristen om te bepalen of de arts al dan niet tekort geschoten is in zijn medische zorg voor de patiënt. Omdat het beoordelen of er een fout gemaakt is uiteindelijk altijd een juridische vraag is, dienen de vragen aan de deskundige met het oog op de juridische beoordeling te worden opgesteld. Daarom dient er vanaf het begin een letselschade advocaat of jurist betrokken te zijn bij de zaak. Alleen het stellen van de juiste vragen, kan immers leiden tot de juiste antwoorden.

Medisch dossier

Een arts heeft de plicht om het medisch dossier goed bij te houden. Het is van het grootste belang dat dit medisch dossier bij het vermoeden van een medische fout zo snel mogelijk en volledig wordt verkregen. Want hierin staat wat voor zorg er aan u is verleend. U heeft recht op een afschrift (kopie) van uw medisch dossier en u kunt uw medisch dossier opvragen bij de arts of in het ziekenhuis waar u behandeld bent. Wanneer u de kopieerkosten vergoedt, zijn zij verplicht om u een kopie hiervan te verstrekken.

Kosten

Het behandelen van een medische zaak is zeer gespecialiseerd en ingewikkeld juridisch werk. Slot Letselschade beschikt over de juiste letselschade advocaten en juristen om u bij te staan. Maar daar zijn wel kosten aan verbonden, wij kunnen medische zaken meestal niet kosteloos aannemen. Vanwege de hoge kosten zijn wij in beginsel ook niet bereid medische zaken op toevoeging aan te nemen. Als u uw zaak aan ons voorlegt kunnen wij u wel telefonisch een eerste advies geven en u nader informeren over de (eventuele) kosten.

Soorten medische fouten

Medische fouten zijn er in diverse soorten, maar de meeste fouten vinden plaats door het stellen van verkeerde diagnoses, het verstrekken van verkeerde medicatie, het toepassen van de verkeerde behandeling of het verkeerd uitvoeren van de juiste behandeling en het verlenen van onvoldoende nazorg. Hierbij enkele voorbeelden waarbij de arts of het ziekenhuis aansprakelijk stellen mogelijk is.

Verkeerde diagnose:

Het stellen van de verkeerde diagnose kan verstrekkende gevolgen hebben voor de patiënt, ook wanneer dit niet direct leidt tot het gebruik van medicatie of een ingreep.

Fout in de uitvoering van de ingreep:

bij een fout tijdens de operatie kan de behandelend arts aansprakelijk worden gesteld.

Fout tijdens de nazorg:

wanneer er in de nazorg bijvoorbeeld verkeerde medicatie of juist niet de benodigde medicatie wordt toegediend, is het letsel dat hieruit ontstaat te verhalen op het ziekenhuis.

BEHOEFTE AAN EEN LETSELSCHADE ADVOCAAT?

Route naar ons kantoor