Sporten is gezond en heel veel mensen sporten wekelijks een of meerdere keren. Helaas gaat het daarbij ook wel eens mis en ontstaat er tijdens het sporten letselschade. Vooral bij contactsporten zoals voetbal ontstaat vaak letsel, maar ook bij een potje tennis of een rondje golf kan het misgaan.

Mocht u in deze situatie zitten, dan kan Slot Letselschade u bijstaan bij het claimen van uw letselschade. Onze letselschade advocaten en juristen helpen u graag verder en het inschakelen van onze hulp is zinvol, want:

  • Bij sport en spel gelden andere aansprakelijkheidsregels dan in het gewone dagelijkse leven.
  • Letselschade bij sport en spel is toch vaker te verhalen dan wel eens wordt gedacht.
Vul voor gericht advies onze Claimwijzer in

Bij sport en spel moeten de deelnemers vaak meer van elkaar verdragen dan daarbuiten. Kijk je er vreemd van op als je op straat wordt getackeld, bij voetbal is dat vrij normaal. En als er dan letsel ontstaat, betekent dat niet automatisch dat er ook sprake is van onrechtmatig handelen en aansprakelijkheid. Pas als er sprake is van duidelijke overschrijding van de regels van het spel en wat de deelnemers aan het spel van elkaar mogen verwachten, kan sprake zijn van aansprakelijkheid en recht op een schadevergoeding. Bijvoorbeeld bij een onbesuisde tackle van achteren, of bij zogenaamd ‘natrappen’. Maar een ongelukkige en te laat ingezette sliding leidt niet direct tot aansprakelijkheid, ook niet als daardoor ernstig letsel ontstaat.

Ontoelaatbaar gedrag en zorgplicht

Soms is het voor iedereen zonder meer duidelijk dat sprake was van ontoelaatbaar gedrag. Een duidelijke aanwijzing kan bijvoorbeeld zijn dat de speler die de overtreding maakte uit het veld wordt gestuurd. Bij sommige sporten hebben de deelnemers zelfs een speciale zorgplicht voor elkaar. Denk aan de klimsport waarbij je elkaar zekert. Als het dan fout gaat omdat iemand niet goed op de ander lette, dan is al snel sprake van aansprakelijkheid en kan de letselschade worden verhaald.

Voorbeelden van letsel bij sport en spel ongevallen

De schade die is ontstaan door het letsel dat u hebt opgelopen bij een sport en spel ongeval komt onder omstandigheden voor vergoeding in aanmerking. Het letsel bestaat bij contactsporten als voetbal vaak uit beenletsel: van meer eenvoudige botbreuken, die meestal van tijdelijke aard zijn tot veel ernstiger letsels, zoals gecompliceerde botbreuken en  breuken in het knie- of enkelgewricht. Zeker ook bij wat meer risicovolle sporten zoals BMX en klimsporten kan sprake ook zijn van hersenschudding, neurologische uitval, ernstig hoofdletsel, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en zelfs dwarslaesie.

Bij letsel na een sport en spel ongeval is het altijd raadzaam om naast medische hulp ook juridische hulp te zoeken. Slot Letselschade kan dan voor u de mogelijkheid beoordelen om letselschade inclusief smartengeld te claimen na een dergelijk ongeval.

Direct naar:

BEHOEFTE AAN EEN LETSELSCHADE ADVOCAAT?

VUL DE CLAIMWIJZER IN