Stappen in de letselschade zaak

Als u het slachtoffer bent van een verkeersongeval, een arbeidsongeval of een ongeval in de privésfeer waarvoor een ander aansprakelijk is, dan heeft u recht op vergoeding van uw schade. In onderstaande animatie laten we u zien welke stappen moeten worden genomen om uw zaak succesvol te behandelen.  De meeste stappen worden min of meer naast elkaar genomen, maar ze moeten wel allemaal worden gezet.

Stap 1. Vaststellen Aansprakelijkheid

Bij een verkeersongeval of een ongeval in de privésfeer is het vaststellen van de aansprakelijkheid meestal niet heel moeilijk. Zo heeft u als inzittende van een auto altijd recht op schadevergoeding, omdat of uw eigen bestuurder of de bestuurder van de andere auto het ongeval heeft veroorzaakt. Als inzittende kunt u altijd uw schade claimen als u letsel heeft opgelopen bij een ongeluk. Ook voetgangers en fietsers hebben al snel recht op vergoeding van hun schade als zij letsel oplopen in het verkeer, zeker als deze veroorzaakt werd door een auto, motor of een bromfiets. U hebt dan in ieder geval recht op 50% schadevergoeding, maar meestal op 100%. Kinderen die jonger zijn dan 14 jaar hebben ook vrijwel altijd recht op 100% schadevergoeding, omdat zij door de wetgever extra worden beschermd. Bij arbeidsongevallen is het vaststellen van aansprakelijkheid soms wat moeilijker, maar omdat de werkgever een zeer vergaande zorgplicht heeft, is de aansprakelijkheid ook bij arbeidsongevallen meestal vrij snel vast te stellen. Ook ZZP’ers die een ongeval overkomt kunnen vaak hun schade vergoed krijgen, in dat geval wordt de opdrachtgever aansprakelijk gesteld.

Stap 2. Medische informatie verzamelen

Nadat de aansprakelijkheid is vastgesteld, moet de informatie worden ingewonnen over het letsel en de schade worden vastgesteld.  Om de ernst en de gevolgen van het letsel vast te kunnen stellen is medische informatie noodzakelijk. De behandelinformatie geeft vaak al een heel goed beeld van hoe het met iemand gaat.

Stap 3. Schade in beeld brengen en voorschotten vragen

De schade bestaat uit smartengeld, dat is een vergoeding voor pijn en leed. Daarnaast bestaat er recht op vergoeding van materiële schade, denkt u daarbij aan schade wegens het niet meer kunnen werken, het moeten maken van kosten voor huishoudelijke hulp, medische kosten etc. Het goed in beeld brengen doen wij samen met u. Daarbij zorgen we ervoor dat er geen schadeposten worden vergeten en u krijgt waar u recht op heeft. Wij vragen voorschotten op de schade aan, zodat u al gedurende de looptijd van de zaak uw schade vergoed krijgt. Als er sprake is van veel schade, zullen we ook een rekenkundig rapport laten opstellen, zodat ook de toekomstige schade en bijvoorbeeld pensioenschade ook goed in beeld worden gebracht.

Stap 4. Medische expertise

Als er sprake is van blijvend letsel, dan wordt bijna altijd een medische expertise verricht. Dit gebeurt door een onafhankelijke arts. Nadat deze heeft gerapporteerd kan de zaak vaak definitief worden afgewikkeld.

Stap 5. Afwikkeling van uw schade

Nadat de schade volledig in beeld is gebracht en er met de aansprakelijke partij, meestal een verzekeraar, overeenstemming is bereikt over de vergoeding van de schade, wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Daarmee wordt de schade dan definitief afgewikkeld tussen het slachtoffer en de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Slot Letselschade kan u begeleiden in het hele traject van aansprakelijkstelling tot het definitief afwikkelen van de schade.  Omdat de kosten van Slot Letselschade kunnen worden verhaald op de aansprakelijke partij, kan dit vrijwel altijd kosteloos bij een verkeersongeval, een arbeidsongeval of een ongeval in de privé situatie. Graag informeren wij u nader over de mogelijkheden van het verhalen van het verhalen van uw schade.

Route naar ons kantoor