Spring naar content
Coen de Koning
Coen de KoningAdvocaat

Veel voorkomend bedrijfsongeval.

Veel rolsteigers zijn onveilig volgens de Inspectie SZW*. 

Rolsteigers zijn ontzettend handig, maar worden vaak slecht onderhouden en verkeerd gebruikt. Wij zien bij Slot Letselschade regelmatig slachtoffers die van een rolsteiger zijn gevallen, omdat de steiger verkeerd was opgebouwd of neergezet. Maar soms ook omdat de steiger een gebrek kende, zoals vastzittende wielen of ondeugdelijke remmen.

De eigenaar, verhuurder, opdrachtgever en/of werkgever kan aansprakelijk zijn als het misgaat. Werk dus met goed materieel en pas op bij het opbouwen en neerzetten. En pas vooral ook op elkaar en durf elkaar erop aan te spreken als de veiligheid in het geding komt.

Om een rolsteiger goed op te bouwen is er een zogenaamd A-blad Rolsteigers. Het A-blad Rolsteigers bevat aanbevelingen om het werken met rolsteigers zo veilig mogelijk te maken. Dit A-blad bevat aanbevelingen over de werkvoorbereiding, opbouw, gebruiksfase, demontage, opslag en onderhoud van rolsteigers. De aanbevelingen gaan onder meer over latere aanpassing van rolsteigers en over de inzet van de gebruiker als bouwer en zijn bevoegdheden daarbij. Er wordt aangegeven welke minimale kennis en kunde de gebruiker moet hebben om de rolsteiger op verantwoorde wijze te kunnen opbouwen en demonteren.

*De inspectie SZW houdt zich bezig met gezonde en veilige werkomstandigheden en een eerlijke betaling. Houdt u zich aan de wet? En werkt het sociale zekerheidsstelsel? De Inspectie SZW houdt hier toezicht op. Daar waar de hardnekkigste problemen zitten en het effect het grootst is. 

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

Coen de Koning

ADVOCAAT

Alle specialisten

De blogs van Coen de Koning