Spring naar content
Ans Middelkoop
Ans MiddelkoopAdvocaat

Vrijwilliger met letselschade

De aansprakelijkheid van de werkgever voor letsel dat een werknemer onder werktijd overkomt, is in de wet en rechtspraktijk goed geregeld. Indien er sprake is van een dienstverband, kan de werknemer zich beroepen op artikel 7:658 BW. Maar hoe is de rechtspositie van degene die zonder dienstverband werkzaamheden verricht? Bijvoorbeeld de ouders die helpen op school met allerlei klusjes, of iemand die een bardienst draait op de voetbalvereniging. Heeft een vrijwilliger met letselschade ook mogelijkheden om de schade te verhalen?

Vrijwilligers maken het verschil

In Nederland wordt veel vrijwilligerswerk verricht. Bijna de helft van de bevolking verricht minstens een keer per jaar vrijwilligerswerk. Vaak gaat het om werkzaamheden voor een school of een sportclub. Er is dan geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Bij een normale arbeidsovereenkomst kan een werknemer die letselschade oploopt zijn werkgever meestal succesvol aanspreken. Maar hoe zit het als vrijwillers een ongeval krijgen: heeft een vrijwilliger met letselschade ook recht op schadevergoeding?

Vrijwilliger met letselschade, wat zegt de rechter?

Het Hof Amsterdam heeft zich in 2011 uitgesproken over een zaak waarbij een vrijwilligster in een manege bij het verrichten van werkzaamheden letsel opliep. De rechter achtte de manege aansprakelijk wegens schending van de zorgplicht. Hoewel de manege zich verweerde door te stellen dat het ging om bezigheden die betrokkene uit louter liefhebberij deed en er dus geen sprake was van een bedrijfsmatige activiteit, oordeelde het Hof dat de manege wel degelijk aansprakelijk was voor het letsel van de vrijwilligster. De manege was namelijk duidelijk gebaat bij de werkzaamheden van de dame in kwestie. De aansprakelijkheid werd dan ook op gelijke wijze beoordeeld als in een werkgever-werknemersituatie.

In 2016 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden in een andere zaak over een vrijwilliger met letselschade eenzelfde oordeel geveld. In deze zaak ging het om een man die tijdens het verrichten van vrijwillige werkzaamheden van het dak van een parochie viel en ernstig letsel opliep. De parochie meende niet aansprakelijk te zijn, o.a. omdat het zou gaan om alledaagse werkzaamheden (“iedere huizenbezitter klimt wel eens op een dak” aldus de parochie…). Daarbij beschikte de betreffende vrijwilliger over enige ervaring op het gebied van deze werkzaamheden. De rechter oordeelde echter dat ook in dergelijke situaties aan de zorgplicht moet worden voldaan. Er dienen ook voor vrijwilligers voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen te worden. Juist ook omdat zelfs ervaren vrijwilligers af en toe wat minder voorzichtig zijn. Het slachtoffer had recht op schadevergoeding.

Ook voor een vrijwilliger is letselschade verhaalbaar

Aan de hand van bovenstaande rechtspraak kunnen we concluderen dat ook een vrijwilliger met letselschade een goede rechtspositie heeft. De vrijwilliger met letselschade wordt net als de gewone werknemer beschermd. Mocht u iets overkomen tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk, realiseert u zich dan dat het veelal onnodig is om de schade zelf te dragen. Dit is gelukkig bij veel organisaties bekend, waardoor steeds meer clubs en verenigingen zorgen voor een goede verzekering voor de vrijwilliger met letselschade, zodat vrijwilligers  volledig schadeloos worden gesteld.

Als u meer informatie wilt over een vrijwilliger met letselschade of u vraagt zich af of er in uw situatie mogelijkheden zijn om letselschade te claimen, neemt u dan vrijblijvend contact op met Slot Letselschade.

Ans Middelkoop is sinds 2006 advocaat. Na de Grotius specialisatie opleiding die zij in 2015 met goed gevolg aflegde is Ans ook LSA-advocaat en tevens lid van de ASP, de belangenvereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade. Het aansprakelijkheidsrecht en meer bepaald de personenschade had al vroeg haar belangstelling. Zo studeerde ze af met een scriptie over de zaak Baby Kelly. Na haar studie is die belangstelling alleen maar toegenomen en heeft ze zich volledig gespecialiseerd op het terrein van de letselschade. Eerst bij een rechtsbijstandsverzekeraar en vervolgens bij Schenkeveld Advocaten in Hoorn en Sap Advocaten in Amersfoort. Ans versterkt als advocaat met name ook de procespraktijk van Slot Letselschade.

Ans Middelkoop

ADVOCAAT

Alle specialisten

Andere blogs van Ans Middelkoop