Spring naar content
Franka Tukker
Franka TukkerAdvocaat

Wanneer heb ik een letselschade advocaat nodig?

Evelijn Tuynman
Evelijn TuynmanAdvocaat

Medische fout

De gezondheidszorg in Nederland is over het algemeen van hoog niveau. Toch worden er meer fouten gemaakt dan u misschien denkt. Naar schatting lopen jaarlijks zo’n 40.000 Nederlanders schade op als gevolg van een medische fout. Zo’n 2000 mensen overlijden zelfs aan de gevolgen van die fout. Letsel opgelopen door een medische fout is extra pijnlijk, omdat het wordt veroorzaakt door de persoon die juist uw medisch probleem had moeten verhelpen. Veel mensen blijven met hun schade zitten. Ze vinden het lastig hun arts aansprakelijk te stellen. Dat is onnodig want de arts is immers goed verzekerd. Wat kunt u doen als u het slachtoffer bent van een medische fout en uw schade wilt verhalen?

Een medische misser kan grote gevolgen hebben, niet alleen voor uw gezondheid maar ook voor uw financiële situatie. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan extra kosten voor medische zorg of hulpmiddelen, kosten van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en juridische hulp. Maar u kunt ook inkomensverlies lijden, als u door de medische fout arbeidsongeschikt bent geraakt. Of uw studie niet heeft kunnen afmaken. Ook dat voelt u doorgaans in uw portemonnee. Daarnaast heeft u recht op smartengeld.

Medische fout of complicatie?

Het onderscheid tussen een medische fout en een complicatie is in de praktijk niet altijd even duidelijk.
Pas bij een echte medische fout, als de schade te wijten is aan een tekortkoming, is uw schade verhaalbaar. In dat geval kunt u als patiënt of nabestaande de arts of de medische instelling met succes aansprakelijk stellen voor de schade.
Dat kan niet bij een complicatie. Van een complicatie is sprake wanneer ondanks juist handelen door de arts een probleem optreedt tijdens een medische behandeling. Bijvoorbeeld bij een van tevoren niet bekende allergie voor bepaalde medicijnen of een ontsteking van de operatiewond.

Wanneer die ontsteking echter veroorzaakt wordt door een in de operatiewond achtergebleven gaasje, is wèl weer sprake van een fout. Ook kan een complicatie tot een medische fout leiden als de arts niet adequaat handelt naar aanleiding van de opgetreden complicatie. Hieruit blijkt dat de scheidslijn tussen fout en complicatie soms erg dun is.

Soorten medische fouten

Op diverse momenten in de medische behandeling kunnen fouten worden gemaakt. Het begint al bij de voorlichting, een arts moet u voldoende informatie verstrekken over het belang van de ingreep, de mogelijke gevaren en mogelijke alternatieven.  U moet weloverwogen een beslissing kunnen nemen.  Ook kan de fout gelegen zijn in het stellen van een verkeerde diagnose. Verkeerde diagnoses komen helaas vaak voor en kunnen uiteraard verstrekkende gevolgen hebben voor de patiënt. Maar ook bij het uitvoeren van de ingreep en in de nazorg kan het misgaan.  Hiervan is sprake als bijvoorbeeld verkeerde medicatie wordt toegediend. Alle uit bovenstaande fouten voortvloeiende schade kan verhaald worden op de aansprakelijke zorgverlener en/of diens aansprakelijkheidsverzekeraar.

Bewijs van de medische fout

De bewijslast van de medische fout ligt bij u als slachtoffer. Aantonen dat een medische fout is gemaakt is vaak lastig. U kunt natuurlijk vragen om een second opinion bij een andere arts, die u al iets wijzer kan maken. De kosten hiervoor worden veelal gedekt worden door uw ziektekostenverzekeraar. Informeer hier vooraf wel eerst altijd naar.

Het belangrijkste bewijsstuk is echter uw medische dossier. U kunt uw medisch dossier opvragen bij de zorgverlener of het ziekenhuis. Zij zijn wettelijk verplicht u een kopie te verstrekken. De verzekeraar van arts of ziekenhuis zal in de aansprakelijkheidsdiscussie doorgaans stellen dat er geen fout is gemaakt, of dat de fout niet de oorzaak is van de door u gestelde schade. Bij onduidelijkheid zal een onafhankelijk medisch deskundige uitkomst moeten bieden. De deskundige zal dan moeten beoordelen of is voldaan aan de professionele standaard. Het is dan aan de juristen om uit te maken of ook sprake is van aansprakelijkheid.

Mag een arts een fout erkennen?

Heel veel artsen denken dat ze van hun verzekeraar niet mogen toegeven een fout te hebben gemaakt. Maar dat is niet juist. In de wet staat dat je een fout mag erkennen. De verzekeraar gaat over de erkenning van de aansprakelijkheid, maar mag je niet verbieden fouten toe te geven. Dus een arts mag erkennen een fout te hebben gemaakt. Het is ook wel zo eerlijk en netjes om dat te doen. Als u iemand aanrijdt door uw schuld, is het toch ook niet meer dan normaal dat toe te geven?

Wat zijn uw mogelijkheden?

Op de afhandeling van medische fouten door ziekenhuizen en verzekeraars valt helaas nog veel kritiek te leveren. Uit onderzoek van De Ombudsman naar de afhandeling van medische claims blijkt dat de medische wereld in de afgelopen 10 jaar nog niet veel opener is geworden over de fouten. In 2010 werd de Goma-richtlijn (Gedragscode Openheid Medische Incidenten) geïntroduceeerd. Deze gedragscode moest leiden tot een betere afwikkeling van de medische aansprakelijkheid. Veel heeft dat nog niet opgeleverd, maar er lijkt de laatste jaren wel meer openheid te komen. Dit vindt zijn oorzaak vooral in wetgeving en tuchtrechtspraak.

Wkkgz

Ook de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) probeert hieraan bij te dragen. Op grond van deze wet moeten medische fouten verplicht aan de patiënt gemeld worden en opgenomen worden in het medisch dossier van de patiënt. De wet moet ook zorgen voor een betere en snellere aanpak van klachten. Zo dienen per 1 januari 2017 alle zorgaanbieders een klachtenfunctionaris te hebben, waar patiënten bij terecht kunnen met hun klacht. Als het gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet oplost kan de patiënt de kwestie voorleggen aan De Geschillencommisie of een rechtszaak aanspannen.

Toch weten veel patiënten die in een dergelijke situatie terecht komen niet goed waar ze moeten beginnen. De bewijslastverdeling is een enorme drempel, evenals het gebrek aan vertrouwen in een eerlijke behandeling van hun claim. Het is dan ook verstandig om, wanneer u denkt dat er bij uw behandeling sprake is geweest van een medische misser, professionele juridische hulp te zoeken.

Met Slot Letselschade komt u verder

Onze advocaten en juristen hebben jarenlange ervaring met medische zaken. Zij kunnen een goede inschatting geven van de haalbaarheid van uw claim. Ook weten ze welke stappen moeten worden gezet om uw schade te claimen.
Bent u ervan overtuigd dat het om een medische fout gaat en wilt u uw schade claimen? Als u via onze Claimwijzer doorgeeft wat u is overkomen, nemen onze specialisten binnen 24 uur contact met u op. Uiteraard kunt u ook gewoon bellen op 030 20 81 103 of mailen aan info@slotletselschade.nl.

Kosten

Meestal dient een medisch en juridisch haalbaarheidsonderzoek te worden gedaan. Deze kosten dient u zelf te voldoen. Als de aansprakelijkheid komt vast te staan, dan kunnen wij het verdere schaderegelingstraject voor u kosteloos begeleiden. Want na erkenning van aansprakelijkheid moeten ook de kosten van onze werkzaamheden als onderdeel van uw schade worden vergoed door de verzekeraar.

Evelijn Tuynman studeerde rechten in Groningen aan de RUG. Sinds 1 januari 2008 werkt zij als juridisch medewerker bij Slot Letselschade.  Daarvoor was zij werkzaam als letselschadejurist bij een grote rechtsbijstandverzekeraar. Op 30 augustus 2019 is Evelijn beëdigd tot advocaat. Naast de zwaardere verkeerszaken behandelt ze werkgeversaansprakelijkheidszaken en arbeidsongeschiktheidsgeschillen, voortvloeiend uit particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Evelijn is gespecialiseerd in medische kunstfouten, medische klacht- en tuchtzaken.

Evelijn Tuynman

ADVOCAAT

De blogs van Evelijn Tuynman

Wat kan Slot Letselschade voor mij doen?

U hoopt het nooit mee te maken maar ook u kunt letselschade oplopen. Bijvoorbeeld door een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een ongeval in privé, bijvoorbeeld als u door een hond wordt gebeten. Het komt ook voor dat een arts een medische fout maakt bij een behandeling, een verkeerde diagnose stelt of juist een diagnose mist. Jaarlijks worden ongeveer 70.000 nieuwe letselschades aangemeld. Welke rechten heeft u dan en wanneer heeft u een letselschade advocaat nodig?

Een letselschade advocaat is de beste keuze

Mensen die letselschade oplopen twijfelen soms of ze een letselschadeadvocaat nodig hebben. Dat is jammer, want een letselschade advocaat is veruit de beste keuze.

Letselschade advocaten hebben de meeste kennis van letselschade en houden die kennis ook verplicht jaarlijks bij. Advocaten kunnen procederen, zijn verzekerd, onderworpen aan toezicht en zijn naast deskundig ook nog eens laagdrempelig. De tijden van arrogante advocaten die nooit bereikbaar zijn liggen al ver achter ons. Bij Slot Letselschade wordt u altijd geholpen door een advocaat. 

Advocaat, jurist, specialist: Wat is het verschil eigenlijk?

Een advocaat is een jurist die na zijn rechtenstudie ook de opleiding tot advocaat heeft gedaan. Een letselschadeadvocaat is ook een specialist: hij heeft zich gespecialiseerd in letselschade. Een letselschade advocaat is dus iemand die werkelijk kennis van zaken heeft.

Iedereen mag zich letselschadespecialist noemen. Ook als hij dat niet is. Ook het woord expert wordt veel gebruikt, ook door mensen die dat helemaal niet zijn. Dat ligt bij advocaten anders. De titel advocaat is beschermd, alleen echte advocaten mogen zich ook advocaat noemen. En dat mogen ze niet zomaar: om advocaat te worden moet je eerst rechten studeren en dan een opleiding volgen die drie jaar duurt. Vervolgens moet een advocaat elk jaar verplicht opleidingen volgen en aan strenge regels voldoen. Kortom, bij een advocaat weet u zeker dat die de kennis heeft die nodig is om u echt te helpen.

Is een letselschade advocaat duur?

Dat is een fabeltje wat graag in stand wordt gehouden door de rechtsbijstandsverleners die zelf geen advocaat zijn. Want als iedereen weet hoe het echt zit, gaat iedereen naar een advocaat en dan hebben die anderen geen werk meer.

Hoe zit het dan echt? Als u letselschade heeft, dan worden de kosten van degene die u bijstaat vergoed door de aansprakelijke partij. Meestal kost het u dan niets. Dus een letselschade advocaat kost u dan niets meer dan iemand die minder verstand van zaken heeft. Bovendien vragen de niet-advocaten tarieven die vaak dicht in de buurt komen van echte advocaten, terwijl die niet-advocaten veel minder kennis en kunde hebben. U betaalt bij hen dus eigenlijk veel meer dan bij een advocaat.

Een letselschade advocaat helpt u veel beter en zorgt dat uw schade beter vergoed wordt. Advocaten mogen ook als enigen procederen en worden daarom veel serieuzer genomen door verzekeraars. Een letselschade advocaat kost u dus minder en levert u meer op. Niet kiezen voor een letselschade advocaat is dus gewoon niet verstandig.

Wanneer schakelt u een letselschade advocaat in?  

Als u letsel opgelopen heeft en dus schade lijdt, dan is dit al vervelend genoeg en heeft u wel wat anders aan uw hoofd dan juridische kwesties en regeltjes. Een letselschade advocaat is er om u van deze zorgen te verlossen. U kunt u dan concentreren op uw herstel.

Als het letsel beperkt blijft tot wat schaafwonden dan kunt u de schade rechtstreeks met de aansprakelijke verzekeraar afwikkelen. Maar als uw letsel serieuzer is, denk aan breuken, hersenschudding, whiplash en dergelijke, dan is het inschakelen van een letselschade advocaat de juiste keuze. Maar ook als de aansprakelijkheid niet vast staat en er sprake is van letsel dat niet binnen een paar weken is genezen, is de hulp van een advocaat van groot belang.

Wat doet Slot Letselschade voor u?

De advocaat van Slot Letselschade zal u een hoop uit handen nemen, zaken waar u zelf niet over kunt of wilt nadenken, u bent al druk genoeg met uw herstel.

Wij zullen eerst nagaan wie uw schade moet vergoeden. Deze andere partij, de wederpartij, wordt aansprakelijk gesteld. Mocht u bij een verkeersongeval zelf de fout in zijn gegaan maar een schadeverzekering inzittende (SVI) afgesloten hebben, dan kan uw advocaat via deze verzekering een claim voor u indienen. Als u als werknemer een ongeval krijgt, heeft u ook bijna altijd recht op schadevergoeding. Ook als u in het verkeer iets overkomt.

In sommige zaken is de aansprakelijkheid niet direct duidelijk of wordt de aansprakelijkheid ten onrechte niet erkend. In dat geval kan en zal uw letselschade advocaat, als het minnelijke traject dus geen soelaas biedt, door middel van een (deelgeschil)procedure uw gelijk halen bij de rechter.

Staat de aansprakelijkheid eenmaal vast, dan wordt de schade in beeld gebracht. Door uw advocaat wordt er dan voor gezorgd dat de verzekeraar de schade vergoed.

Een letselschadezaak behandelen is complex, er komt namelijk veel bij kijken zowel op medisch als op financieel gebied. Het is ook heel persoonlijk, want geen slachtoffer is hetzelfde. Persoonlijk contact is daarom een speerpunt; telefonisch, per e-mail en we komen bij u thuis op huisbezoek.

Medisch 

Uw letsel en het verloop van uw herstel dient gevolgd te worden en uw advocaat zal namens u bij uw behandelend artsen en therapeuten informatie opvragen. Dan vragen we advies aan onze eigen medisch adviseur. 

Uw advocaat regelt tevens, indien nodig, in samenspraak met de aansprakelijke verzekeraar hulp via andere instanties zoals een arbeidsdeskundige, een multidisciplinair (medisch) traject of bijvoorbeeld ondersteuning bij uw opleiding of een goede omscholing in werk. Bij blijvend letsel zal er een medische expertise gearrangeerd worden. Dit om in te kunnen schatten met welke beperkingen –  en dus schade – in de toekomst rekening moet worden gehouden.

Schade vaststellen

Wij zullen uw schade in beeld brengen. Niet iedere zaak is hetzelfde, maar zeker bij ernstiger letsel is er meestal sprake van veel verschillende schadeposten. 

Uiteraard heeft u recht op smartengeld. Dit wordt ook immateriële schade genoemd. Het is een vergoeding voor pijn, leed, verdriet, verlies van uw gewone leven. Uw advocaat zal dit mede aan de hand van jurisprudentie voor u vorderen. De hoogte is uiteindelijk afhankelijk van de ernst van uw letsel.

Ook wordt er materiële schade gevorderd. Denk aan verlies van verdienvermogen (inkomensverlies). huishoudelijke hulp, medische kosten of aanpassingen in- en om uw woning en tuin. Uw advocaat maakt voor u een overzichtelijk schadeoverzicht en berekent uw schade nauwkeurig tezamen met een rekenkundige van ons kantoor. Tussentijds verzoekt uw advocaat bij de aansprakelijke verzekeraar om betaling van voorschotten. 

Mocht de schade uiteindelijk te complex blijken om tezamen met de rekenkundige te berekenen, bijvoorbeeld langdurige pensioenschade of schade over een hele lange periode bij een jong slachtoffer met verlies aan carrièrekansen, dan kan voor u een gespecialiseerd rekenbureau ingeschakeld worden.

Afwikkeling – het einde van de zaak

De afwikkeling van een letselschadezaak dient ook met de grootste zorg gerealiseerd te worden. U wikkelt vaak definitief af, met finale kwijting, zodat u er nimmer meer op terug kunt komen. Zorgvuldigheid is dus noodzakelijk. Bij blijvend letsel met kans op verslechtering is een afwikkeling met voorbehoud af te dwingen zodat u in de toekomst de zaak nog kunt openbreken mocht de schade in de toekomst onverhoopt hoger uitpakken dan verwacht. 

Tot slot

Een advocaat van ons kantoor ontzorgt, regelt en zal zijn of haar uiterste best doen om een financiële compensatie voor u te bewerkstelligen maar u ook ondersteunen om weer beter te kunnen functioneren in het leven en in de maatschappij. Alles uiteraard in goed overleg met u, rekening houdend met uw wensen en mogelijkheden.

Contact

Neem gratis en vrijblijvend telefonisch contact op via 030-6980690 of vul de Claimwijzer in. Wij zijn u graag van dienst. 

Franka studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht waar zij afstudeerde in twee richtingen, privaat- en strafrecht. Het (medische) aansprakelijkheidsrecht had al vroeg haar belangstelling, getuige ook haar scriptie over de “Medische aansprakelijkheid van ziekenhuizen en artsen, zowel op civiel-, tucht- als strafrechtelijk gebied”.

Na haar studie heeft zij als letselschadejurist voor letselschadeslachtoffers gewerkt bij een grote rechtsbijstandverzekeraar. In 2005 is Franka beëdigd als advocaat waarna zij bij een advocatenkantoor in Nieuwegein gewerkt heeft. Vanaf januari 2017 is Franka werkzaam bij Slot Letselschade en behandelt zij zaken aangaande verkeersongevallen, werkgeversaansprakelijkheid en medische kunstfouten en versterkt zij tevens de procespraktijk binnen het kantoor. Het belang van de cliënt heeft altijd prioriteit: zij wil in overleg met de cliënt eerst bepalen wat het beste resultaat is om dit vervolgens te behalen in een minnelijk traject of desnoods in een gerechtelijke procedure.

Franka Tukker

ADVOCAAT

De blogs van Franka Tukker