Spring naar content

No Cure No Pay is de afspraak waarbij de client een percentage van de schadevergoeding betaalt aan zijn rechtsbijstandverlener. Het was voor advocaten tot 1 januari 2014 verboden dit soort afspraken te maken. Men was bang dat de advocaat, omdat hij een eigen financieel belang kreeg bij de uitkomst, misschien minder onafhankelijk zou worden. Ook was men bang voor ‘cherry picking’. Dat houdt in dat alleen de mooie zaken eruit zouden worden gepikt, niet de moeilijke.

Soms kan No Cure No Pay (NCNP) echter een voordeel geven. Bijvoorbeeld als de aansprakelijkheid moeilijk is vast te stellen, of als er moet worden geprocedeerd. Maar ook dan moet goed worden beoordeeld of No Cure No Pay wel de beste oplossing is. Want No Cure No Pay is en blijft een sigaar uit eigen doos. U betaalt namelijk een deel van uw eigen schadevergoeding aan uw rechtsbijstandverlener en u houdt dus zelf minder over. Meestal is dat niet nodig als de aansprakelijkheid is erkend.

Toch kan in een klein aantal gevallen No Cure No Pay uitkomst bieden.

Resultaat gerichte beloning
Sinds 1 januari 2014 is het advocaten bij letselschade en overlijdensschade zaken toegestaan NCNP-afspraken te maken. Dit is vastgelegd in de ‘Verordening resultaatgerelateerde beloning advocaten.’

Voorwaarden zijn dat niet direct aansprakelijkheid is erkend en problemen voorzienbaar zijn ten aanzien van de vaststelling van schade of causaliteit. Bovendien moeten de afspraken over het honorarium tussen de advocaat en zijn cliënt schriftelijk worden overeengekomen.

De verordening bepaalt voorts dat de advocaat die wenst deel te nemen aan het experiment van resultaatgerelateerde beloning, dit voornemen telkens meldt aan de raad van toezicht alvorens hij resultaatafhankelijke beloningsafspraken met zijn cliënt maakt.

Meestal is een No Cure No Pay afspraak helemaal niet nodig. Want als de aansprakelijkheid vaststaat, kunt u uw kosten bij de aansprakelijke partij neerleggen. In dat geval hoeft u niets te betalen en moet u dus ook geen No Cure No Pay afspraken maken. Er wordt dan ook nog niet zo veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een resultaatgerelateerde beloning af te spreken.

Wilt u toch meer weten over de mogelijkheden van No Cure No Pay, dan lichten wij u graag verder voor.