Spring naar content

Hoe werkt schade claimen?

Als je het slachtoffer bent van een verkeersongeval, een arbeidsongeval, een ongeval in de privésfeer of een medische fout waarvoor een ander aansprakelijk is, dan heb je recht op vergoeding van jouw schade. Je kunt de persoon of organisatie die jouw schade heeft veroorzaakt vragen om deze schade te vergoeden. Een slachtoffer in een letselschadezaak moet een aantal stappen doorlopen om een schadevergoeding te krijgen.

Slot-2518

01. Vaststellen aansprakelijkheid

Allereerst moet worden vastgesteld wie aansprakelijk is voor de letselschade die je hebt opgelopen. De juiste persoon of organisatie moet aansprakelijk worden gesteld. Bij een verkeersongeval of een ongeval in de privésfeer is het vaststellen van de aansprakelijkheid meestal niet heel moeilijk. Zo heb je als inzittende van een auto altijd recht op schadevergoeding, omdat of jouw eigen bestuurder of de bestuurder van de andere auto het ongeval heeft veroorzaakt. In andere gevallen is het complexer om te bepalen wie of welke partij aansprakelijk is.

02. Medische informatie verzamelen

Nadat de aansprakelijkheid is vastgesteld, moet informatie worden ingewonnen over het letsel en de schade worden vastgesteld. Om de ernst en de gevolgen van het letsel vast te kunnen stellen is medische informatie noodzakelijk. Ga dus zo snel mogelijk na het ongeval naar een arts. Niet alleen voor de juiste behandeling, maar ook om de gevolgen van het ongeval medisch vast te leggen. Hiermee wordt het verband tussen jouw klachten en het ongeval vastgelegd. Dan is het daarna veel makkelijker om aan te tonen dat de klachten door het ongeval zijn ontstaan. De verzekeraar van de tegenpartij kan dit dan niet zomaar ontkennen.

verzamelen-van-info-Slot-Letselschade
Slot-letselschade-in-Zeist

03. Schade in beeld brengen en voorschotten vragen

Om te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt, is het belangrijk dat de volledige schade in kaart wordt gebracht. Dit goed in beeld brengen doen wij samen met jou waarbij we zorgen dat geen enkele schadepost wordt vergeten zodat we optimaal resultaat bereiken. Je wilt natuurlijk niet allerlei kosten maken en dan heel lang moeten wachten op de vergoeding ervan. Daarom vragen wij voorschotten aan om te zorgen dat je de schadevergoeding zo snel mogelijk op je rekening hebt staan.

04. Medische Expertise

Als er sprake is van blijvend letsel, dan wordt bijna altijd een medische expertise verricht. Dit gebeurt door een onafhankelijke arts. Je weet dan precies welke klachten en beperkingen er zijn. Ook of die in de toekomst nog zullen verbeteren of juist verergeren. De schade kan daarna meestal definitief worden vastgesteld.

Slot-Letselschade-werkwijze
coen-de-koning-van-Slot-Letselschade

05. Afwikkeling van jouw schade

Nadat de schade volledig in beeld is gebracht en er met de aansprakelijke partij, meestal een verzekeraar, overeenstemming is bereikt over de vergoeding van de schade, wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Daarmee wordt de schade dan definitief afgewikkeld tussen jou en de verzekeraar van de aansprakelijke partij.